محرم رسید یادمان باشد؛

محرم رسید یادمان باشد؛
اول نماز حسین،
بعد عزای حسین!
اول شعورحسینی،
بعد شورحسینی!
محرم زمان بالیدن است
نه فقط نالیدن
بساطش آموزه است نه موزه!
تمرین خوب نگریستن است
نه فقط خوب گریستن!

موضوعات: سيره معصومين  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...