کلید واژه: "موفقيت همسايه آگاهي"

معنای موفقیت را نمی‌دانند!

معنای موفقیت را نمی‌دانند!
👈 اتفاقی است که در انتها رخ می‌دهد، نه در ابتدا!! 💫 آنهایی که انتظار دارند از همان ابتدا موفقیت آنها تضمین شود، معنای موفقیت را نمی‌دانند! بیشتر »

زندگی همین امروز است…

زندگی همین امروز است…
برای انسان‌های موفق، 🗒در هفته هفت امروز وجود دارد، 🔻 و برای انسان‌های ناموفق هفت فردا. 💪 تفاوت‌های کوچک، نتیجه های بزرگی به بار می‌آورد. 👈 زندگی همین امروز است… بیشتر »

بهترین زمان کاشت

بهترین زمان کاشت
👈 فصل شکست 🌱بهترین زمان کاشت 🌱دانه های موفقیت است…! 🏠@farnaonline 🌷 بیشتر »

ما نمی‌توانیم از نردبان بالا برویم.

ما نمی‌توانیم از نردبان بالا برویم.
⭐️ موفقیت مانند نردبان است و مهارت‌های ما پله‌های آن را می‌سازند. ⚡️ اگر پله‌ها کامل نباشد، ما نمی‌توانیم از نردبان بالا برویم. بیشتر »