کلید واژه: "مطالعه"

دزدان مطالعه نمی کنند

دزدان مطالعه نمی کنند
در کوبا، قفسه هایی برای فروش کتاب بدون فروشنده هست که روش نوشته شده : “مطالعه کنندگان نمی دزدند و دزدان مطالعه نمی کنند” کوبا جزو کشورهای با سرانه مطالعه بالاست بیشتر »

مطالعه، اندیشیدن

مطالعه، اندیشیدن
مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است. آرتور شوپنهاور بیشتر »

لذت مطالعه

لذت مطالعه
من هیچ غمى نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب، عمر دوباره است . در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست. “مُنْتِسکیو” بیشتر »