کلید واژه: "مادر"

مادرم فرشته است

مادرم فرشته است
مادرم فرشته است ولی هیچ وقت ندیدم پرواز کند زیرا به پایش بسته بود من را خواهرم و برادرم را و همه ی زندگیش را… بیشتر »

معجزه دعا بخصوص دعای مادر

🌻معجزه دعا بخصوص دعای مادر🌻 داستان واقعی و خیلی زیبا که در پاکستان اتفاق افتاده.خیلی قشنگ و جذاب و عجیبه* 👈پزشک و جراح مشهور (د. ایشان) روزی برای شرکت در یک کنفرانس علمی که جهت بزرگداشت و تکریم او بخاطر دستاوردهای پزشکی اش برگزار میشد، با عجله به… بیشتر »

دنیایت را هم تکان می دهد

دنیایت را هم تکان می دهد
♨️کسی که گهواره ات را تکان داد؛ میتواند با دعایش دنیایت را هم تکان بدهد؛ تو برای خوشبختی ات محتاج دعای خیرمادرت هستی بیشتر »

فرشته ی اول مادرت فرشته ی دوم پدرت

فرشته ی اول مادرت فرشته ی دوم پدرت
میگویند فرشته هاهمیشه هستند و برایت ازخداآرزوهای زیباتمنامیکننـد فرشته ی اول مادرت فرشته ی دوم پدرت دستهایشان آنقدرگرم است قلبهایشان آنقدربزرگ است که بادعایشان عاقبتمان بخیرمیشود بیشتر »