کلید واژه: "قران خواندن و هدیه به امام زمان"

بیست نوع قلب

❤ بیست نوع قلبی که به آنها قرآن اشاره کرده ❤ ❤ القلب السلیم: و آن قلبی است مخلص برای خدا و خالی از کفر و نفاق و هرگونه پستی . { إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ } ❤ القلب المنیب: و آن قلبی است که همیشه در حال برگشت و توبه به سوی خدا و از آن سو… بیشتر »

عمل قرآنی مهم است.

عمل قرآنی مهم است.
آیا تنها با قرآن سر گرفتن بدون عمل مشکلات حل می شود؟ ️ تنها با قرآن به سرگرفتن مشکلات حل نمی‌شود،عمل قرآنی مهم است. استاد قرائتی: تنها با قرآن به سر گرفتن مشکلات حل نمی‌شود، بلکه باید به آن عمل کرد، همچون نسخه و دستور پزشک که بدون عمل به آن درمان حاصل… بیشتر »

عمل قرآنی مهم است.

آیا تنها با قرآن سر گرفتن بدون عمل مشکلات حل می شود؟ ️ تنها با قرآن به سرگرفتن مشکلات حل نمی‌شود،عمل قرآنی مهم است. استاد قرائتی: تنها با قرآن به سر گرفتن مشکلات حل نمی‌شود، بلکه باید به آن عمل کرد، همچون نسخه و دستور پزشک که بدون عمل به آن درمان حاصل… بیشتر »