کلید واژه: "غم"

حکایت کرم ابریشم وانسان حریص

حکایت کرم ابریشم وانسان حریص
امام صادق ع حکایت انسان حریص به دنیا حکایت کرم ابریشم است که هرچه بیشتر برخود می تند بیرون امدنش از پیله بعید تر میشود تا اینکه از غم و اندوه میمیرد بیشتر »

بدان همین حرف زنگ خطر است

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره): دل بی غم در این عالم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد همین که می گویی دیگر غم و غصه ندارم، بدان همین حرف زنگ خطر است شخصی را می شناسم که با یه بنده خدایی اختلاف ملکی داشت و به همین خاطر هجده سال پله های دادگستری را بالا و پایین… بیشتر »

لذت مطالعه

لذت مطالعه
من هیچ غمى نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب، عمر دوباره است . در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست. “مُنْتِسکیو” بیشتر »