کلید واژه: "طنز"

اینجا_ایران_است

سرزمینی که برخی در آن: 👳‍♀ برخی از #آخوندها متنفرند و به #روحانی رای میدهند! 🏝از #عربها متنفرند اما #دوبی می روند!! 🎵🎶 #روزه نمیگیرند ولی دلشان برای #ربنای_شجریان تنگ شده است!! 🕌 #کوروش پرست اند اما #تعصبات_مذهبی را مانع پیشرفت میدانند!! 👫 بازیگرانش در… بیشتر »

ﺣﻤﻮﻡ ﺭﻓﺘﻦ ما تو ﻛﻮدکیمون

ﺣﻤﻮﻡ ﺭﻓﺘﻦ ما تو ﻛﻮدکیمون ﺍﻭﻟﺶ می رﻓﺘﻴﻢ ﺗﻮﺣﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺁﺏ ﺳﺮﺩﺵ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩﻧﻪ آب ﮔﺮﻣﺶ،ﻳﻬﻮ ﺁﺏ ﻣﻴﺸﺪ٢٠ﺩﺭﺟﻪ ﺯﻳﺮﺻﻔﺮو ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻫﻢ٧٠ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﻔﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎﺩﺭﮔﺮﺍﻣﻲ ﺑﺎﺷﺎﻣﭙﻮ ﭘﺎﻭﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻴﺎﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭﺳﺮﻣﻮﻥ ﻛﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﻣﻐﺰمون٤ﺳﺎﻧﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻴﺸﺪ،ﻫﺮﭼﻘﺪﺭﻫﻢ ﺟﻴﻎ ﻭ ﺩﺍﺩﻣﻴﻜﺮﺩﻳﻢ… بیشتر »

هرکی حاجتی چیزى داره بگه

آب قطع شده بود رفتم از یخچال چند تا شیشه آب برداشتم ریختم تو کولر بعدا فهمیدم دوتا از شیشه ها گلاب بوده! اشتباهی ریختمش توی کولر حال و هوای امامزاده گرفته خونمون فضا فوق العاده معنوی شده! نایب الزیاره همتون هستم دیگه بابام هم دست به کولر نمیزنه نشسته… بیشتر »

لبم خندونس و چشمم پر آبس

💠 شعر_طنز باحال با لهجه اصفهانی در وصف این روزای ما: هوا گرمس و حالی من خرابس لبم خندونس و چشمم پر آبس عیالی من به دستم باد بزن داد که بستون، باد بزن خود را، ثوابس برای شیرخشکی بچه‌ای خود بوکون فکری که طفلک در غذابس نشسته‌س پشتی در، مردی طلبکار ز ترسی… بیشتر »

بهترین سلفی سال

بهترین سلفی سال
بهترین سلفی سال😂😅😬 بیشتر »