کلید واژه: "دوست"

ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ .

🔹1- ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ خداونددر ﺩﻧﻴﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ. 🔸١ - ﺟﻮﺍﻥ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺎﺭ 🔸٢- ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻳﺎﻥ 🔸٣- ﻗﻠﺐ ﺧﺎﺷﻊ 🔹٢ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ《ص》ﺩﺭﺩﻧﻴﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻭﺳﺖ داشت 🔸١- ﻋﻄﺮ 🔸٢- ﺯﻥ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭ 🔸٣- ﻧﻤﺎﺯ 🔹٣ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ . 🔸١- ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ 🔸٢- ﺍﺳﺮﺍﻑ 🔸٣- ﻏﻤﺎﺯﻱ 🔹٤ - ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ… بیشتر »

خدا همه ما را دوست دارد

🔹اگر خدا کسی را دوست داشته باشد… ▫️وقتی خدا کسی را دوست داشته باشد او را نسبت به امتحان بودن حوادث زندگی‌اش به خوبی آگاه می‌کند و اگر کسی را بیشتر دوست داشته باشد، پاسخ مناسب در امتحاناتش را نیز به او الهام می‌کند. خدا همه ما را دوست دارد ولی ما… بیشتر »

حدیث درمورد عقل

حدیث درمورد عقل
حضرت علی بن موسی الرضا (ع) فرمودند : دوست هر مردی عقل اوست ودشمنش جهل خود اوست . اصول کافی (6 جلدی)صفحه 34 بیشتر »