کلید واژه: "آرامش، زندگی مشترک، روابط زن و شوهر، محبت"

مــــرد مــــن...

مــــرد مــــن…. 😍 بیشتر »

عقلتو از دست دادی ؟؟؟

عقلتو از دست دادی ؟؟؟
زنی مشغول درست کردن تخم مرغ برای صبحانه بود. ناگهان شوهرش سراسیمه وارد آشپزخانه شد و داد زد : مواظب باش ، مواظب باش ، یه کم بیشتر کره توش بریز…. وای خدای من ، خیلی زیاد درست کردی … حالا برش گردون … زود باش باید بیشتر کره بریزی … وای خدای من از کجا باید… بیشتر »

رفتار با پسر بچه ی ریش دار

رفتار با پسر بچه ی ریش دار
😝 رفتار با پسر بچه ی ریش دار 😝 👀 این را شما خانم ها بدانید، وجود شما آن تحولی را در روحیات مرد به وجود می‌آورد که گاه هیچ عاملی نمی‌تواند آن تحول را ایجاد کند 😎 شما می‌توانید دل مرد را گرم کنید🔥 و به او امیدواری به زندگی و شوق ادامه کار بدهید ☺ اصلاً… بیشتر »