تفكر يا تعبد ؟

تفكر يا تعبد ؟

✍ از علامہ شیخ انصاری پرسیدند:

چگونہ می شود
یک ساعت فکر کردن،
برتر از هفتاد سال عبادت باشد؟
فرمودند:
فکری مانند
فکر جناب حر در روز عاشورا…

⏰ @montazeran313313 🌷

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

لحظه ای طول می کشد تا مجذوب کسی شوی
ساعتی طول می کشد تا به او علاقه مند شوی
و یک روز طول می کشد تا عاشقش شوی
اما یک عمر طول می کشد تا فراموشش کنی

مورچه باش

مورچه باش ولی متفاوت باش وقتی انگشتت را در مسیر مورچه ای می گذاری منتظر نمی شود تا انگشتت رابرداری بلکه مسیرش را عوض میکند…
هیچ وقت کنار دری که بسته شده نایست درها بسیارند چه بسا خداوند تو را از چیزی محروم کند تا بهتر از آن را روزی ات گرداند.

آفت دلبستگی به زینت های دنیوی

آفت دلبستگی به زینت های دنیوی
نوع مستند : تحقیق پایانی

چکیده :
آفت دلبستگی به زینت های دنیوی از جمله مسائلی است که پی بردن به آن دارای اهمیت ویژه ای است ؛ زیرا هنگامی که بشر سر و کار دائمی با مسئله ای دارد، باید نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشد و دنیایی که انسان در آن زندگی می کند از جملة این مسائل است لذا انسان باید شناخت کامل از آن داشته باشد و محاسن و معایب آن را بشناسد تا بتواند به سلامت از آن عبور کند . مسئله ی دلبستگی به دنیا و آفات آن را می توان هم زمان با آفرینش انسان دانست . دلبستگی به دنیا و جاودانه بودن آن آدم و حوا را به حرص و قابیل را به حسد واداشت که سرانجامش خروج آدم وحوا از بهشت دنیایی و کشتن هابیل توسط قابیل شد و این خصلت تا روز قیامت در ذریة آنها رخنه کرده و اکثر انسان ها را به خود مبتلا می کند . برای پی بردن به آفت دنیاگرایی می توان از آیات و روایات بهره جست به این ترتیب که چگونگی استفاده از نعمت های دنیوی و هدف آنها را به وسیله آیات و روایات بیاموزیم و عوامل دلبستگی به آنها را شناسایی کنیم در این صورت می توانیم به هدف اصلی که دور ماندن از آفت ها و مفاسد دنیاست برسیم و اهمیت این موضوع از آنجا روشن می شود که دلبسته شدن به دنیا باعث نابودی انسان در دنیا و آخرت می شود ولی استفاده از دنیا بدون وابستگی در راه صحیح باعث سعادت ابدی می شود کتاب های زیادی وجود دارد که در آن مسئله دنیا مطرح شده است . مانند کتاب های روایی ، تفسیری و اخلاقی ولی کتاب هایی که به طور مستقل تنها به مسئله دنیا و عوامل و آفت و درمان آن پرداخته باشد اندک و انگشت شمار است بنابراین ، از این نظر تحقیق مورد توجه و ارزشمند و با درون مایة دینی است و در گرد آوری مطالب از روش کتابخانه ای و از منابع اخلاقی ، روایی و تفسیری استفاده شده است
تاریخ ثبت اثر در سامانه فراخوان های پژوهشی: سال 1394

آفت
دلبستگی
زینت
دنیا
آخرت
اخلاق و تربیت
تدوین

نذر نگاه

نذر نگاه مولایم جانم را در این صندوق نذورات می اندازم تا دلم از حرم او جدا نشود.😭

کفشداری های حریمت بهشت این دنیاست آقا جان . کاش طرفه خاکی از کفش زائرانت طوطیای چشمان ترم باشد.

نامه های عاشقی ام را با نذری های امانتی به تو سپرده ام بارها .😭

صندوق نذورات شماره ی ۸.

صحن آزادی ورودی کفشداری بانوان.

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج


 • سخنان بزرگان

 • سايبري

 • کاربران آنلاین

  • متین
  • رحیمی
  • مدرسه علمیه کوثر اصفهان
  • ص....خ
  • مفرد مونث غایب
  • نرگس كثيري بيدهندي
  • تســـنیم
  • کبوتر حرم
  • فرزانه بزي
  • زهرا یوسفوند مفرد
  • عقیق
  • حوزه علمیه باقرالعلوم علیه السلام
  • somayye java
 • حباب

  کد حباب و قلب
  کد حباب و قلب
 • ك

 • گ

 • پ

 • http://blog69.kowsarblog.ir/

 • ف

 •  
  مداحی های محرم