هرساعت از "شبانه روز" متعلق به کدامیک از "ائمه اطهار"(ع) است؟

هرساعت از “شبانه روز” متعلق به کدامیک از “ائمه اطهار"(ع) است؟
طبق روایات هر ساعت از شبانه روز متعلق به یکی از ائمه اطهار است که برای توسل به ایشان مناسب است این ساعات را بدانیم.

1- ساعات آخر شب ، یک ساعت قبل از طلوع فجر توسّل به حضرت زهرا (علیه السلام ) : به جهت رحمت و مغفرت .

2- از طلوع فجر تا طلوع آفتاب ، ساعت توسّل به جناب امیرالمؤمنین علی ( علیه السلام ) : برای رفع ظلم ، انتقام و دفع مکر .

3- از طلوع آفتاب ساعت توسّل به امام حسن ( علیه السلام ) : برای رفع ظلم ، انتقام و دفع مکر .

4- از ساعت سوّم ، از تابش شعاع خورشید تا بلند شدن روز ، مختص به امام حسین ( علیه السلام ) : به جهت رحمت و مغفرت الهی .

5- ساعت بعدی ، از بلند شدن روز است تا زوال آفتاب ، توسّل به امام سجّاد (علیه السلام ) : ایمنی یافتن از شرّ سلطان جائر و شیطان و معزز بودن در نظر سلطان .

6- از اوّل زوال تا هشت رکعت نماز نافله ظهر ، توسّل به امام باقر ( علیه السلام ) : به جهت توفیق کسب علم و معرفت

7- از چهار رکعت مانده به نماز ظهر تا وقت نماز ظهر ، زمان توسّل به امام صادق ( علیه السلام ) : به جهت توفیق یافتن بر وظایف و عبادات و اداء سُنن و ترک محرّمات .

8- از ساعت هفتم و بعد از فارغ شدن از نماز ظهر تاچهار رکعت از نافله عصر ، زمان توسّل به امام موسی بن جعفر ( علیه السلام ) : برای شفای امراض وبیماری و دفع امراض باطنی و ظاهری .

9- ساعت هشتم از چهار رکعت نافله عصر است تا فراغ از نافله عصر ، توسّل به امام رضا ( علیه السلام ) : برای سلامتی در سفر - چه دریا و چه خشکی - و رسیدن به وطن و خلاصی از غم و اندوه و غربت.

10-از ساعت نهم بعد از فراغ از نماز عصر تا انقضای سه ربع ، زمان توسّل به امام جواد ( علیه السلام ) : برای یافتن گنج ، قناعت و رسیدن به نعمت های پی در پی و توانگری و بخشش .

11-ساعت دهم ، از ابتدای ربع آخر روز است تا یک ساعت به زردی آفتاب که زمان توسّل به امام علی النقی ( علیه السلام ) است : از برای استعانت بر اداء حقوق اخوات از مؤمنین و مؤمنات و رد مظالم .

12- قبل از زردی آفتاب زمان توسّل به امام حسن عسگری ( علیه السلام ) : از برای درست شدن کارهای دینی و دنیوی و غلط نشدن آن و مسرور بودن در همه اوقات.

13- از زردی آفتاب تا غروب زمان توسّل به امام عصر ( عجل الله تعالی فرجه شریف ) : به جهت پیروزی یافتن و ظفر بر اعداء در جنگ و … و اداء قرض و روی نمودن فتوحات .

(منابع:منتهی الآمال-جلاء العیون-جنات الخلود)

با مداحان

با مداحان

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد….
ندا آمد بر در خانه ام بیا آنقدر بر در بکوب تا در به رویت واکنم…
وقتی بر در خانه اش رسیدم
هرچه گشتم در بسته ای ندیدم…هرجه بود باز بود…
گفتم خدایا بر کدامین در بکوبم؟؟؟
ندا امد این را گفتم که بیایی….
وگرنه من هیچ وقت درهای رحمتم را به رویت نبسته بودم..
کوله بارم بر زمین افتاد و پیشانی ام بر خاک…
“مهربان خدایم دوستت دارم….”

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

لحظه ای طول می کشد تا مجذوب کسی شوی
ساعتی طول می کشد تا به او علاقه مند شوی
و یک روز طول می کشد تا عاشقش شوی
اما یک عمر طول می کشد تا فراموشش کنی

مورچه باش

مورچه باش ولی متفاوت باش وقتی انگشتت را در مسیر مورچه ای می گذاری منتظر نمی شود تا انگشتت رابرداری بلکه مسیرش را عوض میکند…
هیچ وقت کنار دری که بسته شده نایست درها بسیارند چه بسا خداوند تو را از چیزی محروم کند تا بهتر از آن را روزی ات گرداند.

آفت دلبستگی به زینت های دنیوی

آفت دلبستگی به زینت های دنیوی
نوع مستند : تحقیق پایانی

چکیده :
آفت دلبستگی به زینت های دنیوی از جمله مسائلی است که پی بردن به آن دارای اهمیت ویژه ای است ؛ زیرا هنگامی که بشر سر و کار دائمی با مسئله ای دارد، باید نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشد و دنیایی که انسان در آن زندگی می کند از جملة این مسائل است لذا انسان باید شناخت کامل از آن داشته باشد و محاسن و معایب آن را بشناسد تا بتواند به سلامت از آن عبور کند . مسئله ی دلبستگی به دنیا و آفات آن را می توان هم زمان با آفرینش انسان دانست . دلبستگی به دنیا و جاودانه بودن آن آدم و حوا را به حرص و قابیل را به حسد واداشت که سرانجامش خروج آدم وحوا از بهشت دنیایی و کشتن هابیل توسط قابیل شد و این خصلت تا روز قیامت در ذریة آنها رخنه کرده و اکثر انسان ها را به خود مبتلا می کند . برای پی بردن به آفت دنیاگرایی می توان از آیات و روایات بهره جست به این ترتیب که چگونگی استفاده از نعمت های دنیوی و هدف آنها را به وسیله آیات و روایات بیاموزیم و عوامل دلبستگی به آنها را شناسایی کنیم در این صورت می توانیم به هدف اصلی که دور ماندن از آفت ها و مفاسد دنیاست برسیم و اهمیت این موضوع از آنجا روشن می شود که دلبسته شدن به دنیا باعث نابودی انسان در دنیا و آخرت می شود ولی استفاده از دنیا بدون وابستگی در راه صحیح باعث سعادت ابدی می شود کتاب های زیادی وجود دارد که در آن مسئله دنیا مطرح شده است . مانند کتاب های روایی ، تفسیری و اخلاقی ولی کتاب هایی که به طور مستقل تنها به مسئله دنیا و عوامل و آفت و درمان آن پرداخته باشد اندک و انگشت شمار است بنابراین ، از این نظر تحقیق مورد توجه و ارزشمند و با درون مایة دینی است و در گرد آوری مطالب از روش کتابخانه ای و از منابع اخلاقی ، روایی و تفسیری استفاده شده است
تاریخ ثبت اثر در سامانه فراخوان های پژوهشی: سال 1394

آفت
دلبستگی
زینت
دنیا
آخرت
اخلاق و تربیت
تدوین

نذر نگاه

نذر نگاه مولایم جانم را در این صندوق نذورات می اندازم تا دلم از حرم او جدا نشود.😭

کفشداری های حریمت بهشت این دنیاست آقا جان . کاش طرفه خاکی از کفش زائرانت طوطیای چشمان ترم باشد.

نامه های عاشقی ام را با نذری های امانتی به تو سپرده ام بارها .😭

صندوق نذورات شماره ی ۸.

صحن آزادی ورودی کفشداری بانوان.

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج


 • سخنان بزرگان

 • سايبري

 • کاربران آنلاین

  • هاشم پور
  • زكي زاده
  • کارشناس فرهنگی مرکز آموزشهای غیرحضوری
  • صهباء
  • پشتیبانی کوثر بلاگ
  • عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن
  • گوشه نشین حرم
 • حباب

  کد حباب و قلب
  کد حباب و قلب
 • ك

 • گ

 • پ

 • http://blog69.kowsarblog.ir/

 • ف

 •  
  دانلود نرم افزارهای قبله نما