تفكر يا تعبد ؟

تفكر يا تعبد ؟

✍ از علامہ شیخ انصاری پرسیدند:

چگونہ می شود
یک ساعت فکر کردن،
برتر از هفتاد سال عبادت باشد؟
فرمودند:
فکری مانند
فکر جناب حر در روز عاشورا…

⏰ @montazeran313313 🌷

در حکومت ولی معصوم اصل حکومت از کجاست؟

چرا رهبری با مفاسد برخورد نمی کند؟

حرف حضرت علی و قرآن هم همینه …
حضرت علی میگه از یک در فقر بیاد از اون در ایمان میره بیرون…
متاسفانه در کشور ما در برخی از موارد اصلا بحث عدالت عام پیگیری نشد و قولهایی عملی نشد مثلا سیاست اقتصادی که ما درپیش گرفتیم بحث بر این بود که یه جاهایی فقط ثروتمند بشن، بقیه جاها بزار بسوزن..
اینایی که ثروتمند شدن بقیه رو بکشن بالا ، در حالی که این سیستم اسلامی نیست …
سیستم اسلامی بر اینه که برای همه باید یکسان برسه… حرف ما هم همینه…
خود من دغدغه دارم فرمان هشت ماده ای رهبری در مورد مفاسد اقتصادی هنوز رو زمینه…!
خودش بخواد بیاد اجرا کنه میگی دیکتاتوره ، (ما به رئیس جمهور رأی دادیم که فلان بشه) نیاد میگی چرا کاری نمیکنه…
عین همین حرفها رو به حضرت علی زدن.. حضرت علی گفت من حکمیت قبول نمیکنم حق با ماست !
گفتن باید قبول کنی گفت حکم من مالک اشتره
گفتن مالک نه
گفت ابن عباس گفتن نه گفت پس کی؟ گفتن ابو موسی اشعری…چیکار کنه علی؟؟؟
رفتن فهمیدن که معاویه دروغ گفته. چی شد؟ برگشتن به حضرت علی گفتن باید توبه کنی! گفت از چی توبه کنم؟
گفتند از اینکه به حرف ما گوش دادی!!!

پس گفتیم در حکومت ولی معصوم اصل حکومت از کجاست؟
از خدا. مشروعیت از بالا ،مقبولیت از پایینه. ببینید یک نفر(مثل رهبری) به عنوان مسئول حکومت بتونه گوشزد کنه این مسئله رو خیلی بخواد فیزیکی بیاد مقبولیت از بین رفته یعنی باید خود مردم هم بخوان…!

من استاد دانشگاه خیلی جاها میخوام حق رو بگم، میگم نگو به لحاظ سیاسی به نفعت نیست. فلان میشه ،.. به درک بر پدر اون سیاست لعنت که بخواد منو از حقانیت دور بکنه !
سایت مشرق نیوز خوندم مخم سوت کشید ،یارو بزرگترین بدهکاره به سیستم بانکی ما، داره راست راست میچرخه با چقدر بدهکاری؟ هزار میلیارد تومن …!
این چجوری داره راست راست میچرخه ؟!
بدنه قوه قضاییه ما باید درست باشه !
بحث بازرسی کشور ما به لحاظ قوانین کم نداره ، زمانی که ما سیگارو ممنوع کردیم اتحادیه اروپا 25 سال بعد ما ممنوع کرد اما خدا وکیلی الان تو ایران میتونی سیگار بکشی یا تو اتحادیه اروپا ؟؟
ضمانت اجرایی نداریم !
آقابایدشروع کنیم امر به معروف کردن رو
و جهان رو اصلاح کنیم ازهمون کسی که اشغال میندازه بیرون از ماشینش یعنی گور پدر مردم همین چهاردیواری خودم تمیز شه کافیه .

در آخرالزمان وظیفه ما اینه:
” تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر “
به حق توصیه کنیم و صبر کنیم تا اون اتفاق مبارک..______استاد رائفی پور.

الهم عجل لوليك الفرج

چرا رهبری با مفاسد برخورد نمی کند؟

حرف حضرت علی و قرآن هم همینه …
حضرت علی میگه از یک در فقر بیاد از اون در ایمان میره بیرون…
متاسفانه در کشور ما در برخی از موارد اصلا بحث عدالت عام پیگیری نشد و قولهایی عملی نشد مثلا سیاست اقتصادی که ما درپیش گرفتیم بحث بر این بود که یه جاهایی فقط ثروتمند بشن، بقیه جاها بزار بسوزن..
اینایی که ثروتمند شدن بقیه رو بکشن بالا ، در حالی که این سیستم اسلامی نیست …
سیستم اسلامی بر اینه که برای همه باید یکسان برسه… حرف ما هم همینه…
خود من دغدغه دارم فرمان هشت ماده ای رهبری در مورد مفاسد اقتصادی هنوز رو زمینه…!
خودش بخواد بیاد اجرا کنه میگی دیکتاتوره ، (ما به رئیس جمهور رأی دادیم که فلان بشه) نیاد میگی چرا کاری نمیکنه…
عین همین حرفها رو به حضرت علی زدن.. حضرت علی گفت من حکمیت قبول نمیکنم حق با ماست !
گفتن باید قبول کنی گفت حکم من مالک اشتره
گفتن مالک نه
گفت ابن عباس گفتن نه گفت پس کی؟ گفتن ابو موسی اشعری…چیکار کنه علی؟؟؟
رفتن فهمیدن که معاویه دروغ گفته. چی شد؟ برگشتن به حضرت علی گفتن باید توبه کنی! گفت از چی توبه کنم؟
گفتند از اینکه به حرف ما گوش دادی!!!

پس گفتیم در حکومت ولی معصوم اصل حکومت از کجاست؟
از خدا. مشروعیت از بالا ،مقبولیت از پایینه. ببینید یک نفر(مثل رهبری) به عنوان مسئول حکومت بتونه گوشزد کنه این مسئله رو خیلی بخواد فیزیکی بیاد مقبولیت از بین رفته یعنی باید خود مردم هم بخوان…!

من استاد دانشگاه خیلی جاها میخوام حق رو بگم، میگم نگو به لحاظ سیاسی به نفعت نیست. فلان میشه ،.. به درک بر پدر اون سیاست لعنت که بخواد منو از حقانیت دور بکنه !
سایت مشرق نیوز خوندم مخم سوت کشید ،یارو بزرگترین بدهکاره به سیستم بانکی ما، داره راست راست میچرخه با چقدر بدهکاری؟ هزار میلیارد تومن …!
این چجوری داره راست راست میچرخه ؟!
بدنه قوه قضاییه ما باید درست باشه !
بحث بازرسی کشور ما به لحاظ قوانین کم نداره ، زمانی که ما سیگارو ممنوع کردیم اتحادیه اروپا 25 سال بعد ما ممنوع کرد اما خدا وکیلی الان تو ایران میتونی سیگار بکشی یا تو اتحادیه اروپا ؟؟
ضمانت اجرایی نداریم !
آقابایدشروع کنیم امر به معروف کردن رو
و جهان رو اصلاح کنیم ازهمون کسی که اشغال میندازه بیرون از ماشینش یعنی گور پدر مردم همین چهاردیواری خودم تمیز شه کافیه .

در آخرالزمان وظیفه ما اینه:
” تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر “
به حق توصیه کنیم و صبر کنیم تا اون اتفاق مبارک..______استاد رائفی پور.

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

حرف حضرت علی و قرآن هم همینه ..

چرا رهبری با مفاسد برخورد نمی کند؟

حرف حضرت علی و قرآن هم همینه …
حضرت علی میگه از یک در فقر بیاد از اون در ایمان میره بیرون…
متاسفانه در کشور ما در برخی از موارد اصلا بحث عدالت عام پیگیری نشد و قولهایی عملی نشد مثلا سیاست اقتصادی که ما درپیش گرفتیم بحث بر این بود که یه جاهایی فقط ثروتمند بشن، بقیه جاها بزار بسوزن..
اینایی که ثروتمند شدن بقیه رو بکشن بالا ، در حالی که این سیستم اسلامی نیست …
سیستم اسلامی بر اینه که برای همه باید یکسان برسه… حرف ما هم همینه…
خود من دغدغه دارم فرمان هشت ماده ای رهبری در مورد مفاسد اقتصادی هنوز رو زمینه…!
خودش بخواد بیاد اجرا کنه میگی دیکتاتوره ، (ما به رئیس جمهور رأی دادیم که فلان بشه) نیاد میگی چرا کاری نمیکنه…
عین همین حرفها رو به حضرت علی زدن.. حضرت علی گفت من حکمیت قبول نمیکنم حق با ماست !
گفتن باید قبول کنی گفت حکم من مالک اشتره
گفتن مالک نه
گفت ابن عباس گفتن نه گفت پس کی؟ گفتن ابو موسی اشعری…چیکار کنه علی؟؟؟
رفتن فهمیدن که معاویه دروغ گفته. چی شد؟ برگشتن به حضرت علی گفتن باید توبه کنی! گفت از چی توبه کنم؟
گفتند از اینکه به حرف ما گوش دادی!!!

پس گفتیم در حکومت ولی معصوم اصل حکومت از کجاست؟
از خدا. مشروعیت از بالا ،مقبولیت از پایینه. ببینید یک نفر(مثل رهبری) به عنوان مسئول حکومت بتونه گوشزد کنه این مسئله رو خیلی بخواد فیزیکی بیاد مقبولیت از بین رفته یعنی باید خود مردم هم بخوان…!

من استاد دانشگاه خیلی جاها میخوام حق رو بگم، میگم نگو به لحاظ سیاسی به نفعت نیست. فلان میشه ،.. به درک بر پدر اون سیاست لعنت که بخواد منو از حقانیت دور بکنه !
سایت مشرق نیوز خوندم مخم سوت کشید ،یارو بزرگترین بدهکاره به سیستم بانکی ما، داره راست راست میچرخه با چقدر بدهکاری؟ هزار میلیارد تومن …!
این چجوری داره راست راست میچرخه ؟!
بدنه قوه قضاییه ما باید درست باشه !
بحث بازرسی کشور ما به لحاظ قوانین کم نداره ، زمانی که ما سیگارو ممنوع کردیم اتحادیه اروپا 25 سال بعد ما ممنوع کرد اما خدا وکیلی الان تو ایران میتونی سیگار بکشی یا تو اتحادیه اروپا ؟؟
ضمانت اجرایی نداریم !
آقابایدشروع کنیم امر به معروف کردن رو
و جهان رو اصلاح کنیم ازهمون کسی که اشغال میندازه بیرون از ماشینش یعنی گور پدر مردم همین چهاردیواری خودم تمیز شه کافیه .

در آخرالزمان وظیفه ما اینه:
” تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر “
به حق توصیه کنیم و صبر کنیم تا اون اتفاق مبارک..______استاد رائفی پور.

رد نظریه داروینیسم (نظریه تکامل)

رد نظریه داروینیسم (نظریه تکامل)

رد نظریه داروینیسم (نظریه تکامل)

ماکیاولیسم در سیستم اداری : سیاست منهای اخلاق !

ماکیاولیسم در سیستم اداری : سیاست منهای اخلاق !

از بین بردن تفکر وهابیت در میان اهل سنت

#مهدکودک_ بهائی_برای_تربیت_بچه شیعه
#هشدارجدی
❌ مهدکودک ها ومدرسه های زیر نظر بهائیت در سراسر کشور در حال گسترش هستند

❌ اگر نگران آینده دلبندانتان هستید بیشتر تحقیق کنید!

استاد رائفی پور«عمل خود را برای امام زمان خالص کنید....»

استاد رائفی پور«عمل خود را برای امام زمان خالص کنید....»

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج يعني گناه نكنيم

الهم عجل لوليك الفرج يعني گناه نكنيم

استاد رائفی پور«عمل خود را برای امام زمان خالص کنید....»

استاد رائفی پور«عمل خود را برای امام زمان خالص کنید....»

 • سخنان بزرگان

 • سايبري

 • کاربران آنلاین

  • حدیث عشق
  • هاشم پور
  • دارالإرشاد
  • ساجدي
  • شمس
  • وجیهه السادات بدری
  • تســـنیم
  • عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن
  • رحيمه شهاب الديني شاهمرادي
  • فاطمه
  • عقیق
  • یار مهـــدی
 • حباب

  کد حباب و قلب
  کد حباب و قلب
 • ك

 • گ

 • پ

 • http://blog69.kowsarblog.ir/

 • ف

 •  
  مداحی های محرم