موضوع: "نمازاول وقت"

بالاتر از نماز نیست،

خاطره ای از توصیه شنیدنی حاج آقا مجتبی تهرانی درمورد #عاقبت_بخیری فرزندان؛ اینها جمع تمام روایات در مورد #بچه است!

☘👭 … فردای [روزی که رفته بودم جهت بچه دار شدن از حاج آقا #مجتبی_تهرانی توصیه و راهنمایی بگیرم] با ایشان به مسجد رفتم فرمودند که دیروز شما آمدی و در مورد فرزندت گفتی وقتی رفتی یک مطلب به ذهنم آمد که گفتم این را باید به آقای #مطیعی بگویم و فرمودند که حتماٌ این را یادداشت کن. من کاری که خودم کردم را می خواهم به تو بگویم و هر کاری که برای بچه‌های خودم کرده‌ام را به شما هم یاد می‌دهم.
توجه کنید این که میخواستند به من یاد بدهند من (میثم مطیعی) خصوصیتی نداشتم فقط آدمی بودم که سۆال کرده بودم. هر کسی دیگر هم سوال می‌کرد ایشان کاری را که بلد بود و خودش انجام می‌داد به او توصیه می‌کرد.
فرمودند کاری را به تو می گویم عمل کن و این دستورالعمل ایشان کاملاٌ مبتنی بر روایات است؛ فرمودند ما روایت داریم که به ذهنم از #امام_هشتم است که بعد از هر #نماز فریضه، مۆمن یک #دعای_مستجاب دارد شما بعد از هر نماز واجب هم خودت و هم خانمت از زمانی که می خواهید تصمیم به #بچه دار شدن بگیرید تا موقع #بارداری و حتی بعد از بارداری و حتی بعد از آن گفتند فرزند بزرگ من 50 سالش هست هنوز دارم این کار را می کنم و فرمودند این کار را بکن.
«یک #صلوات می فرستی و بعد یک استغفار می فرستی (که این فرمایش ایشان هم مبتنی بر روایات است و روایت داریم که بنده اگر حاجت خود را بین دو صلوات قرار دهد خدا حیا می کند که طرفین را که صلوات است اجابت کند و وسط را باقی بگذارد) و فرمودند و دوباره صلوات می فرستی صلوات دوم را که فرستادی همین طور فارسی می گویی:
خدایا این اولاد من را و فرزندان من را سالم، #صالح، #خوش_قدم، #خوش_روزی و عاقبت به خیر قرار بده و بعد از این هم دوباره یک صلوات بفرست.
می‌فرمودند: من مقید بودم و در همه نمازهایم این کار را انجام دادم و یک بار هم این کار را تعطیل نکردم. فرمودند این کاری است که خودم کردم و دارم به شما می گویم سپس به من گفتند این چیزهایی که به تو می گویم جمع تمام روایات در مورد بچه دار شدن است.

🔸 راوی: میثم مطیعی

عاقبت_بخیری فرزندان

عاقبت_بخیری فرزندان

خاطره ای از توصیه شنیدنی حاج آقا مجتبی تهرانی درمورد #عاقبت_بخیری فرزندان؛ اینها جمع تمام روایات در مورد #بچه است!

☘👭 … فردای [روزی که رفته بودم جهت بچه دار شدن از حاج آقا #مجتبی_تهرانی توصیه و راهنمایی بگیرم] با ایشان به مسجد رفتم فرمودند که دیروز شما آمدی و در مورد فرزندت گفتی وقتی رفتی یک مطلب به ذهنم آمد که گفتم این را باید به آقای #مطیعی بگویم و فرمودند که حتماٌ این را یادداشت کن. من کاری که خودم کردم را می خواهم به تو بگویم و هر کاری که برای بچه‌های خودم کرده‌ام را به شما هم یاد می‌دهم.
توجه کنید این که میخواستند به من یاد بدهند من (میثم مطیعی) خصوصیتی نداشتم فقط آدمی بودم که سۆال کرده بودم. هر کسی دیگر هم سوال می‌کرد ایشان کاری را که بلد بود و خودش انجام می‌داد به او توصیه می‌کرد.
فرمودند کاری را به تو می گویم عمل کن و این دستورالعمل ایشان کاملاٌ مبتنی بر روایات است؛ فرمودند ما روایت داریم که به ذهنم از #امام_هشتم است که بعد از هر #نماز فریضه، مۆمن یک #دعای_مستجاب دارد شما بعد از هر نماز واجب هم خودت و هم خانمت از زمانی که می خواهید تصمیم به #بچه دار شدن بگیرید تا موقع #بارداری و حتی بعد از بارداری و حتی بعد از آن گفتند فرزند بزرگ من 50 سالش هست هنوز دارم این کار را می کنم و فرمودند این کار را بکن.
«یک #صلوات می فرستی و بعد یک استغفار می فرستی (که این فرمایش ایشان هم مبتنی بر روایات است و روایت داریم که بنده اگر حاجت خود را بین دو صلوات قرار دهد خدا حیا می کند که طرفین را که صلوات است اجابت کند و وسط را باقی بگذارد) و فرمودند و دوباره صلوات می فرستی صلوات دوم را که فرستادی همین طور فارسی می گویی:
خدایا این اولاد من را و فرزندان من را سالم، #صالح، #خوش_قدم، #خوش_روزی و عاقبت به خیر قرار بده و بعد از این هم دوباره یک صلوات بفرست.
می‌فرمودند: من مقید بودم و در همه نمازهایم این کار را انجام دادم و یک بار هم این کار را تعطیل نکردم. فرمودند این کاری است که خودم کردم و دارم به شما می گویم سپس به من گفتند این چیزهایی که به تو می گویم جمع تمام روایات در مورد بچه دار شدن است.

🔸 راوی: میثم مطیعی

محڪم ترین ستون دین

محڪم ترین ستون دین

وصیتنامه
📿ازشما مےخواهم #نماز راسبڪ نشمریدچرا ڪه نماز را سبک بشمارید محڪم ترین ستون دین را #ڪوچڪ شمرده اید هرڪس نمازراسبڪ بشمارد روی بهشت رانخواهد دید🥀 #شهید_اسماعیل_رضای

چطور لذت نماز خواندن را به بچه منتقل کنیم؟

چطور لذت نماز خواندن را به بچه منتقل کنیم؟

چطور لذت نماز خوندن را به بچه منتقل کنیم؟
نمازمون را که خوندیم بیاییم بنشینیم با بچمون صحبت کنیم که چقدر احساس آرامش می کنم وقتی با خدای خودم حرف میزنم. اتکا به قدرت برتر آرامش میاره خدایی هست که قدرتش از همه بالاتره و من هرجایی که مشکلی دارم به اون واگذار میکنم و این باعث میشه آروم بشم وهرجایی که خیلی خوشحال میشم از او تشکر میکنم این تشکر کردن و این راز و نیاز کردن را در نماز به بچمون آموزش میدیم ونشون میدیم که بعد از نماز ما چه مادر بهتری میشیم.

این باعث میشه بچه تاثیر نماز را تو زندگیمون ببینه. اگه این تاثیر را دید اونوقت ما یادش میدیم چطوری با نمازش زندگی کنه.

“دکتر اسلامی”

کشف رمز روایت ح‍دی‍ث‌ رد ال‍ش‍م‍س

کشف رمز  روایت ح‍دی‍ث‌ رد ال‍ش‍م‍س

کتاب ک‍ش‍ف‌ ال‍رم‍س‌ ع‍ن‌ ح‍دی‍ث‌ رد ال‍ش‍م‍س

سیوطی, جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر , 849-911 ق. (نویسنده)
شمس شامی، محمد بن یوسف، - ‎942ق (نویسنده)
محمودی, محمدباقر (نویسنده)

چکیده : کتاب حاضر در پی نقل و تفسییر روایتی است که بیان می دارد ؛ روزی پیامبر بر روی زانوی حضرت علی (ع) خواب بوده -به دریافت وحی مشغول بوده- و این وضعیت تا غروب ادامه داشته و نماز حضرت قضا شده، پیامبر بعد از بیدار شدن دعا می کند که خورشید برگردد تا حضرت علی (ع) نماز خویش را بخواند، زیرا مشغول فرمانبرداری از خدا و رسول بوده است. این روایت در منابع شیعه نقل بسیار شده و مؤلف کتاب حاضر با بررسی احادیث و ناقلان آن به دنبال کشف رمز این روایت است.

چطور لذت نماز خوندن را به بچه منتقل کنیم؟

چطور لذت نماز خوندن را به بچه منتقل کنیم؟
نمازمون را که خوندیم بیاییم بنشینیم با بچمون صحبت کنیم که چقدر احساس آرامش می کنم وقتی با خدای خودم حرف میزنم. اتکا به قدرت برتر آرامش میاره خدایی هست که قدرتش از همه بالاتره و من هرجایی که مشکلی دارم به اون واگذار میکنم و این باعث میشه آروم بشم وهرجایی که خیلی خوشحال میشم از او تشکر میکنم این تشکر کردن و این راز و نیاز کردن را در نماز به بچمون آموزش میدیم ونشون میدیم که بعد از نماز ما چه مادر بهتری میشیم.

این باعث میشه بچه تاثیر نماز را تو زندگیمون ببینه. اگه این تاثیر را دید اونوقت ما یادش میدیم چطوری با نمازش زندگی کنه.

{دکتر اسلامی}

چرا بی نمازی انقدر مذمت شده؟!

#رهبری :

📍سخن امروز من تأکید بر احساس مسئولیت همگانی است. همه بدانند که یکی از مؤثرترین راهها برای کاستن آسیب‌های اجتماعی، ترویج #نماز است. به این که حتی یک نفر از #جوانان و #نوجوانان کشور، در نماز سهل انگاری نکند همت گمارید. این یکی از بهترین راهها برای سلامت معنوی و روحی مردم ما و جامعه ما است.
رهبر انقلاب؛ 94/11/6
نمایش کمتر

خوشا آنانکــه دایم در نمازند

خوشا آنانکــه دایم در نمازند

اهمیت #نماز اول وقت
{الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ یُحافِظُون‏}
و آنان که به #آخرت ایمان آوردند ،
به این #کتاب نیز ایمان خواهند آورد
و آنها (اوقات) نمازشان را محافظت می‏نمایند

📖سوره انعام آیه 92
———————

نمــاز عـالی

نمــاز عـالی

💠آیة الله بهجت:
اگر کسی مقید باشد
✔️مُطلــقِ نمــــاز را
در اولـــــــِ وقتش بخواند ..

تکوینـاً روز به روز بالاتر رفته
👈و به نمــاز عـالی میرسد.

نُه صفت نمازگزار از نظر قرآن!

نُه صفت نمازگزار از نظر قرآن!

نُه صفت نمازگزار از نظر قرآن!

🔹خداوند در قرآن مجید در سوره معارج آیات 19 تا 34 ، نمازگزاران را از حرص و تنگ نظری و بی صبری مبری می کند و در بیان صفت های یک نمازگزار واقعی می‌فرماید:

1_نمازگزاران نمازها را پیوسته و دائم به جا می‌آورند.
٢_در اموالشان حق معلومی است برای تقاضاکنندگان و محرومان.
٣_ به روز جزا ایمان دارند و آن را با اعمالشان تصدیق می کنند.
4_ از عذاب پروردگارشان بیمناک هستند.
5_ کسانی که می دانند هیچ کس بطور کلی از آن عذاب در امان نیست و خود را در امان از عذاب الهی نمی دانند.
6_ دامان خود را از بی‌عفتی حفظ می‌کنند.
٧_ امانتها و عهد خود را رعایت می‌کنند.
٨_ قیام به ادای شهادت حق می‌نمایند.
٩_ بر نماز خود مراقبت دارند.

فواید گوش کردن به اذان

فواید گوش کردن به اذان

شنیدن اذان انسان را از اهل آسمان قرار مى‌دهد.
#پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله:
همانا اهل آسمان از اهل زمین چیزى نمى‌شنوند مگر اذان

شنیدنِ اذان اخلاق را نیکو مى کند
#امیرالمؤمنین علیه السلام:
کسى که اخلاقش بد است در گوش او اذان بگویید

شنیدن اذان انسان را سعادت مند مى‌کند.
#پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله:
کسى که صداى اذان را بشنود و به آن روى آورد، نزد خداوند از سعادت‌مندان است

شنیدن اذان سبب دورى شیطان مى‌شود.
#پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله:
شیطان وقتى نداى اذان را مى‌شنود فرار مى‌کند.

(میزان الحکمه، ج1، ص82)

تو عربی نمی فهمی

تو  عربی نمی فهمی

▫️در بیمارستان شوروی سابق، (میرازکوچک خان فعلی)، مریضی روی تخت بیمارستان مشغول خواندن قرآن کریم بود. دکتر که مسلمان نبود آمد و به او گفت : “اینها که عربیست تو هم عربی نمی فهمی، پس برای تو فایده ای ندارد"،

▫️ مریض گفت :"همانطور که شما نسخه به زبان انگلیسی مینویسی و ما نمی فهمیم، ولی چون به آن عمل میکنیم برای ما فایده دارد قرآن کریم هم همینطور است” و آن دکتر هم جواب خود را گرفت و ساکت شد. ( بعضیها مریض هستند مثلا میگویند : چرا نماز را باید به زبان عربی خواند؟ تو چرا به دکتر نمیگویی چرا نسخه را به زبان انگلیسی مینویسی؟ )…..

˝ آیت الله مجتهدی تهرانے(ره) ˝