موضوع: "نمازاول وقت"

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻓﺖ

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﺳﺖ. ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺧب ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﻮﻩﺍﯼ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ.
ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺖ: “ﺣﺘﻤﺎ”
ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﯾﺨﺖ!

ﻣﺮﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ.
ﻣﺮﺩ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯽ، ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ…

ﮐﻼﻍ ﻭ ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺷﺖ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻮﻃﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﮐﻼﻍ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﺧﺪﺍ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻃﻮﻃﯽ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻼﻍ ﺁﺯﺍﺩ…

ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﯼ!
ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﮕﻮ ﭼﺮﺍﺍﺍﺍ…؟!

فرق بین دوستت دارم و عاشقت هستم

فرق بین دوستت دارم و عاشقت هستم چیست؟
پاسخی زیبا از #چارلی_چاپلین:

وقتی گلی را دوست دارید آن را می چینید
اما وقتی شما عاشق گلی هستید، آن را هر روز آبیاری می کنید.

☝🏼کسی که این متن را بفهمد زندگی را فهمیده است

به‌عنوان یک روحانی اثرگذار باید درس خواند

حضرت آیت الله #خامنه_ای (مد ظله العالی):

اگر میخواهید افکارتان، پیشنهادهایتان، خصوصیّات برجسته‌ای که روحیّه‌ی شما بحمدالله از آن برخوردار است، در جامعه تأثیر بگذارد، باید باسواد باشید، باید درس بخوانید، باید ملّا باشید. درس را جدّی بگیرید؛ نگویید حالا دنیا دارد براساس پیشرفتهای فنّی و فنّاوری و مانند اینها اداره میشود، ما نشسته‌ایم داریم مثلاً فرض کنید حاشیه‌ی ملّاعبدالله میخوانیم یا فرض کنید منطق مظفّر میخوانیم! نه، این منطق مظفّر را باید بخوانید؛ این کتاب نحو را یا کتاب صرف را به‌عنوان مقدّمه باید بخوانید؛ این کتاب فقه را و کتاب اصول را باید بخوانید تا بتوانید به‌عنوان یک روحانی اثرگذار باشید. باید درس خواند. ما در بین روحانیّون کسانی را داشتیم که ازلحاظ مبارزه چیزی کم نداشتند، امّا ازلحاظ علمی، نصاب لازم را نداشتند؛ اینها نتوانستند تأثیر قابل توجّهی در پیشرفت این مبارزه یا در ایجاد این حرکت عظیم بگذارند. آن کسی توانست که -مثل امام- در حدّ نصاب کامل بود. درس بخوانید! این توصیه‌ی اوّل من است؛ درس را جدّی بگیرید.

📚 بیانات در تاریخ 96/06/0

نماز شب" و "گریه بر امام حسین علیه السّلام"

⚜ راه رسیدن: “نماز شب” و “گریه بر امام حسین علیه السّلام”

شیخ حسین انصاریان می‌فرمودند:

🔘 زمانی که من در حوزه علمیه قم مشغول تحصیل بودم بعضی از روزها علامه طباطبایی را می‌دیدم که به درس یا به حرم مطهر مشرف میشوند.

🔘 روزی از روزها دیدم که شخصی در کنار پیاده رو به ایشان رسید و از معظم له سوالاتی می کند. کنجکاو شدم و من هم ایستادم و به سوال و جواب های این مرد از علامه گوش کردم.

🔘 یکی از سوالات آن شخص این بود که آقا می‌شود بفرمایید از چه راهی به این مقام و مرتبه رسیده اید تا ما هم اگر بتوانیم و توفیق داشته باشیم از شما درس گرفته و آن مسیرها را طی کنیم.

🔘 علامه طباطبایی بدون در نظر گرفتن وضعیت و موقعیت و شخصیت و جا و محل، بسیار آرام و بی آلایش در همان کنار خیابان و در کنار پیاده رو به ایشان رو کردند و فرمودند:

🍃 راه های زیادی بوده و هست ولی از میان این راه ها آنچه برایم بسیار قابل اهمیت است و بیشتر به آن ها اهتمام می ورزم و افتخار می کنم و مطمئنم از همه بهتر و برایم مشهود و مفهوم است دو راه است:

🍃 یکی نماز شب با اخلاص و مداوم
و دیگری
🍃 گریه بر حضرت امام حسین علیه السلام

📚داستان آسمان، ص 154
خاطراتی از آیةاللّه حاج شیخ حسین انصاریان

این زن، الگوست.

این زن، الگوست.

🌒 زینب کبری حتّی در شب یازدهم نماز شبش ترک نشد. در طول دوران اسارت، انقطاع الی‌الله‌اش بیشتر شد. این زن، الگوست.

🌺 حضرت آیت الله خامنه ای

قضای آن ترک نشود

قضای آن ترک نشود

حجةالاسلام شیخ جعفر ناصری:

اگر نماز شب ترک شد، قضای آن ترک نشود که بسیار پر برکت است!

شهیدی که بدنش با اسید هم از بین نرفت

شهیدی که بدنش با اسید هم از بین نرفت.وقتی بعد از شانزده_سال جنازه ی محمد رضا را سالم از خاک در آورده بودند صدام گفته بود این جنازه نباید به این شکل به ایران برود.
پیکر پاک محمد رضا را سه ماه در آفتاب گذاشتند تا شناسایی نشود، ولی جسد سالم مانده بود. حتی روی جسد پودر مخصوص تخریب جسد ریختند که خاصیتش این بود که استخوان های جسد هم از بین می رفت ولی باز هم جسد سالم مانده بود.
وقتی گروه تفحص جنازه ی محمد رضا را دریافت می کردند سرهنگ عراقی که در آنجا حضور داشته گریه می کرده و گفته:
خدا صدام را لعنت کند که چه جوانانی را کشت!!!
مادر شهید می گوید موقع دفن محمد رضا، حاج حسین کاجی به من گفت:
« شما می دانید چرا بدن او سالم است؟» گفتم:«از بس ایشان خوب و با خدا بود. »
ولی حاج حسین گفت: « راز سالم ماندن ایشان در چهار چیز است:
☆دائما با وضو بود.
☆مداومت بر غسل_جمعه داشت.
☆هیچوقت نماز_شب ایشان ترک نمی شد.
☆مداومت بر خواندن زیارت_عاشورا
هر وقت زیارت عاشورا خوانده می شد ، ما با چفیه هایمان اشکمان را پاک می کردیم ولی ایشان با دست اشکهایش را می گرفت و به بدنش می مالید و جالب اینکه جمعه وقتی برای ما آب می آوردند، ایشان آب را نمیخورد و آن را برای غسل نگه می داشت. »
محمد_رضا_شفیعی در 14 سالگی به جبهه‌های نبرد رفته و در عملیات‌های بسیاری شرکت می‌کند که چندین بار نیز مجروح می‌شود اما سرانجام در عملیات «کربلای 4» و پس از مجروح شدن ،اسیر می‌شود که 11 روز پس از اسارت به دلیل عفونت شدید در ناحیه شکم به درجه شهادت نائل می‌شود. در سال 81 در گلزار شهدای قم به خاک سپرده شد.
روحش شاد و یادش گرامی…

مــقـامـاٺ عـالـیـہ

مــقـامـاٺ عـالـیـہ

🍃﷽🍃
آیـٺ الله قـاضـے :

تـعـجب میڪنم از ڪسی ڪہ
میــخواهــد بـہ مــقـامـاٺ عـالـیـہ
بـرسد و #نماز_شب نمـیـخـانـد!

هدف از گریه بر سالار شهیدان (علیه السلام)

هدف از گریه بر سالار شهیدان (علیه السلام)

◼️حضرت آیت الله #جوادی_آملی

🏴 در زیارت‌ها عموماً و #زیارت_جامعه خصوصاً این دو عنصر محوری را به ما می‌آموزاند که هم شهادت، وسیله است و هدف نیست و هم اشک، وسیله است و هدف نیست؛ این از بیانات نورانی خود سالار شهیدان (سلام الله علیه) و ائمه دیگر است.

🏴 وجود مبارک #حسین‌_بن _علی وقتی شهادت را ترسیم می‌کند می‌گوید شهید کارش این است که کشور را #طیب و #طاهر کند، طهارت یک کشور، طیب بودن یک کشور به #خون پاک شهید است، شهادت آنقدر تواناست که یک کشور آلودهٴ قبل از انقلاب را طیب و طاهر کند.

🏴 اگر کشور طیب و طاهر شد باید طبق بیان قرآن کریم میوه طیب و طاهر بدهد. میوه یک مملکت، #عقل است و #عدل، #طهارت است و #قداست، میوه یک نظام، #انسانیت است. شهادت، وسیله است نه هدف.

🏴 این اشک ‌فروشی در حسینیه ها بسیار مقدس است مثل کسی که نیزه و شمشیر می‌فروشد منتها آن خریدار باید عُرضه داشته باشد از این اشک بهره ببرد. به ما گفتند بنال اما گفتند برای چه چیزی بنال، هرگز نگفتند اشک بریز، گفتند برای فلان کار اشک بریز؛ بنگرید که اشک هرگز #هدف نیست.

🏴 روایات فراوانی برای فضیلت #گریه کردن هست در این شکّی نیست اما این وسیله است نه هدف، وقتی #دعای_کمیل را می‌خوانید می‌گویید «و سلاحه البکاء» این گریه، #اسلحه است تا بیگانه را سر جای خود بنشاند، گریه برای گریه نیست، گریه برای حفظ #نظام است، برای حفظ #عفاف است، برای حفظ #دین است، برای حفظ #قرآن و #عترت است، همان‌طوری که شهادت برای میوه طیب و طاهر است، این اسلحه را به دست هر کسی نمی‌دهند اگر کسی گریه کرد و در این گریه یکی از این سه کار را انتخاب نکرد او سلاح خرید، اسلحه خرید، شمشیر خرید ولی با آن مبارزه نکرد.

🏴 هرگز آنکه در کنار #نماز_شب گریه مناجاتی دارد آن هدف نیست وسیله است، آنکه در محفل حسینی گریه عاشورایی دارد آن وسیله است و هدف نیست. گریه اسلحه است وقتی اسلحه شد می‌تواند بگوید «سلمٌ لمن سالمکم و حربٌ لمن حاربکم» #ایران شد، #عراق شد، #سوریه شد، جای دیگر شد «حربٌ لمن حاربکم» از آغاز جریان کربلا تا پایانش همین حرف است.

🏴 مگر در زیارت #مسلم‌_بن‌_عقیل همین مطالب را عرض نمی‌کنیم که من آمدمِ توی مسلم را یاری کنم، الآن بیش از هزار سال است او شربت شهادت نوشید، مسلم چه حاجتی به یاری ما دارد؟ غیر از یاری مکتب مسلم؟! بنابراین گریه‌فروشی به نحو اسلحه‌فروشی است.

🏴 #گریه، شمشیر است، گریه، سپر و نیزه است، گریه، لباس رزمی است که انسان تن بکند چه گریه نماز شب که با دشمن درون می‌جنگد، چه گریه حسینیه که با دشمن بیرون می‌جنگد، آنکه بگرید و نیزه نگیرد گریه نکرده است اگر خواستیم بفهمیم گریه یعنی چه، به ما فرمودند: «و سلاحه البکاء».

🏴 وقتی به ما فرمودند #زیارت_وارث بخوانید یعنی چه؟ این زیارت وارث به ما درس #علم‌_الوراثه می‌دهد، از حضرت آدم گرفته تا حضرت خاتم (علیهم السلام) فرمود تو ارث بُردی. ارث لازم نیست کتاب و کتیبه باشد فرق جوهری ارثِ معنا و ارث مادی این است.

🏴 در ارثِ مال تا مورّث نمیرد چیزی به #وارث نمی‌رسد، در ارث #عقل و #عدل و #علم تا وارث نمیرد چیزی به او نمی‌دهند. اگر کسی خواست از حسین‌بن‌علی (ع) ارث ببرد تا خود انسان نمرده است ارث نمی‌برد تا با مرگِ ارادی نمیرد #شهوت و #غضب را خاموش نکند، خواسته‌های خودش را خاموش نکند، چیزی به او نمی‌دهند این علم‌الوراثه است. اینکه می‌‌گویند زیارت وارث بخوانید یعنی شما هم مظهر این باشید شما هم از نوح و آدم و خاتم ارث ببرید. به ما هم گفتند علم‌الوراثه را در حسینیه‌ها یاد بگیرید

🏴 السلام علیک یا اباعبدالله الحسین 🏴

◼️ مراسم عزاداری #شب_عاشورای_حسینی
◼️حضرت #آیت_الله_جوادی_آملی مدظله العالی
◼️8 مهر ماه 1396

از نماز_شب بالاتر

از نماز_شب بالاتر

آیت الله بهجت (ره):

💠👈گریه بر امام_حسین (ع) از نماز_شب بالاتر است.

خوشا آنانکــه دایم در نمازند

خوشا آنانکــه دایم در نمازند

آیت اللّه جوادی آملی:
اگر بخواهید به جایی برسید،با کار حوزه و دانشگاه مشکلتان حل نمی شود،این فقط به شما علم می دهد،آن که مشکل شما را حل می کند، سجادہ نماز_شب است.📿

به عنوان یکی از عباد و زهاد ضرب المثل می شود

‍ حضرت استاد فاطمی نیا :

نقل است که در زمان سید العلماء الربانیین جمال السالکین ، حضرت آیت الله العظمی #حاج_سید_علی_آقای_قاضی «قدس الله نفسه الزکیة» در نجف اشرف شخصی بود مشهور به فسق و فجور ؛ و در عین حال محبت و ارادتی به آیت الله قاضی داشت ؛ و هر گاه ایشان را در مسیر کوچه و خیابان می دید ، سلام می کرد . مرحوم قاضی هم مرتب سفارش نماز خواندن را به او می کردند ؛ و او هم در جواب می گفت : نمی توانم . مدتها بدین منوال گذشت .

روزی در یکی از همین برخوردها ، آقای قاضی به او -که نامش قاسم بود- فرمودند : قاسم ! تو که مدت هاست با ما آشنایی و محبت داری ، و هر چه می گویم نماز بخوان ، می گویی نمی توانم ! تو مرد هستی؛ حالا از تو می خواهم که یک بار حرف مرا گوش کنی و یک کاری که می گویم انجام دهی ، بعدا اگر خواستی انجام نده ! ولی قول مردانه بده که آن را یک بار انجام دهی !

قاسم می گوید : بفرمایید چیست!؟ آقای قاضی می فرماید : امشب سحر پاشو و نماز_شب بخوان ! گفت : اشکال ندارد ؛ ولی من شب ها تا دیر وقت به دنبال شب نشینی و عیاشی با دوستانم هستم ، سحر نمی توانم بیدار شوم ! فرمودند : یک ساعتی را نیت کن ، من بیدارت می کنم . او هم ساعتی را گفت و رفت .

آن شب پس از شب نشینی با دوستانش به منزل برگشته و می خوابد . ناگهان در همان ساعتی که نیت کرده بود ، به طور غیر منتظره از خواب بیدار می شود . و به یاد قولی که به آقای قاضی داده بود می افتد . بلند می شود و برای وضو گرفتن به طرف حوض آب می رود . چشمش که به آب می افتد ، حالش متغیر شده ، نگاهی به آسمان می کند ؛ به خدا عرض می کند : خدایا ! من از تو دور افتاده ام . عده ای هستند که هر شب این ساعت ها به در خانه ی تو می آیند ؛ تو به برکت آنها مرا ببخش و از گناهانم بگذر ! به من هم توفیق بده که هر شب به در خانه ی تو بیاییم !

قاسم وضو می گیرد و با حالت گریه و انقلاب خاصی نماز می خواند ؛ کاملا منقلب و متحول می شود . کارش به جایی می رسد که به عنوان یکی از عباد و زهاد ضرب المثل می شود ، پس از آنکه سال ها ضرب المثل آلودگی و فسق و فجور بود ! دائما غرق در حالات خوش معنوی و عبادت و ذکر خدا می شود .

منبع : نکته_ها_از_گفته_ها ، دفتر سوم ، ص 112 - 113 - 114