موضوع: "مناجات نامه"

دست به دامن خدا که می شوم

دست به دامن خدا که می شوم

دست به دامن خدا که می شوم

چیزی آهسته درون من

به صدا می آید که…

نترس!

از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست…!

چرا تعداد کسانی که خدا رو عبادت می کنند هر روز کمتر و کمتر میشه؟

چرا تعداد کسانی که خدا رو عبادت می کنند هر روز کمتر و کمتر میشه؟

چرا اینکه یک پیام در مورد خدا رو رد کنیم انقدر راحته؟

چرا اینکه یک پیام در مورد خدا رو رد کنیم انقدر راحته؟

چرا اینکه یک پیام در مورد خدا رو رد کنیم انقدر راحته؟

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

چرا ما همیشه سر نماز خوابمون میاد؟

ولی تا ساعت سه شب برای دیدن یک فیلم بیداریم؟

چرا هر وقت می خواهیم قرآن بخونیم خیلی خسته ایم؟

اما برای خوندن کتابهای دیگه همیشه سرحالیم؟

چرا اینکه یک پیام در مورد خدا رو رد کنیم انقدر راحته؟

ولی پیام های بیهوده رو به راحتی انتقال می دیم؟

چرا تعداد کسانی که خدا رو عبادت می کنند هر روز کمتر و کمتر میشه؟

اما تعداد بار ها و کلوب ها رو به افزایشه؟ یعنی ارتباط با خداوند انقدر سخته !!!!!!؟؟؟

در موردش فکر کنید.

خدایا همه جا با من هستی چرا من فراموش می کنم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدایا همه جا با من هستی چرا من فراموش می کنم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

حکایت ما و خدا

☕️خدا: بنده من نماز شب بخوان وآن یازده رکعت است.
🎥بنده: خدایا خسته ام! نمی توانم.
☕️خدا:بنده من،دورکعت نمازشفع ویک رکعت نماز وتر بخوان.
🎥بنده:خدایا خسته ام! برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم.
☕️خدا: بنده من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان.
🎥بنده: خدایا سه رکعت زیاد است!
☕️خدا: بنده من فقط یک رکعت نماز وتر بخوان.
🎥بنده: خدایا امروز خیلی خسته ام! آیا راه دیگری ندارد؟
☕️خدا: بنده من قبل از خواب وضو بگیرو رو به آسمان کن و بگو یا ا…
🎥بنده: خدایا من در رختخواب هستم. اگر بلند شوم،خواب از سرم می پرد!
☕️خدا: بنده من همان جاکه دراز کشیده ای،تیمم کن و بگو یا ا…
🎥بنده: خدایا هوا سرد است! نمی توانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم.
☕️خدا: بنده من در دلت بگو یا ا… ما نماز شب برایت حساب می کنیم.
بنده اعتنایی نمی کند و می خوابد.
☕️خدا: ملائکه من،ببینید آن قدر ساده گرفته ام،اما او خوابیده است. چیزی به اذان صبح نمانده. او را بیدار کنید. دلم برایش تنگ شده است. امشب با من حرف نزده.
📃ملائکه: خداوندا دوباره او را بیدار کردیم،اما باز خوابید.
☕️خدا: ملائکه من در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست.
📃ملائکه: پرورگارا باز هم بیدار نمی شود.
☕️خدا: اذان صبح را می گویند. هنگام طلوع آفتاب است. ای بنده من بیدار شو. نماز صبحت قضا می شود.
📃ملائکه: خداوندا نمی خواهی با او قهر کنی؟
☕️خدا: او جز من کسی را ندارد… شاید توبه کرد…
بنده من،تو هنگامی که به نماز می ایستی،من آنچنان گوش فرا می دهم که انگار همین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صدها خدا داری.

به امید تو ای پروردگارم

به امید تو ای پروردگارم

دوست خوبم منو به راهت هدایت فرما

دوست خوبم منو به راهت هدایت فرما

«ای خدایی مهربانم با لطف دستم را بگیر»...

«ای خدایی مهربانم با لطف دستم را بگیر»...

⬅️«گریه ام میاید از دستی دل و بار گناه»…

⬅️«خسته ام از بی حالی ام فرط تکرار گناه»…

⬅️«ای خدایی مهربانم با لطف دستم را بگیر»…

⬅️«بر زمین افتاده ام از درد بسیار گناه»…

⬅️«فرق امروز من و سال گذشته ای خدا»…

⬅️«نیست در چیزی به جز اندوه و مقدار گناه»…

⬅️«روز شب را هم جدا از راهی خوبان می شود»

⬅️«میروم جایی که دارد سوز غمباری گناه»…

⬅️«کاش میشد رد شدم از مرز هر چه خستگی»..

⬅️«تا نفس تازه کنم از زیری آواز گناه»…

⬅️«خلوت این روسیاه بویی خجالت میدهد»…

⬅️«بس که بود در کنار بنده ستار گناه»…

⬅️«من نکردم بندگی بردرگه غفران تو»…

⬅️«تو خدایی کن خدایی خوب و غفار گناه»

خوشا آنانکــه دایم در نمازند

خوشا آنانکــه دایم در نمازند

بابا طاهر
خوشا آنانکه الله یارشان بی
بحمد و قل هو الله کارشان بی
خوشا آنانکــه دایم در نمازند
بهشت جاودان بازارشـــان بی

یادی از_شهدا،

یادی از_شهدا،

یادی از_شهدا، شهیدان محمد رضایی
🌷ما چه می‌فهمیم 3 سال منتظر پسر ‌مفقودالاثرت در سوریه باشی، بعد خبر بدهند پسر دیگرت بعد از 31 سال برگشته، یعنی چه…

همیشه امیدتان به خدا باشد

همیشه امیدتان به خدا باشد

خدای من...

خدای من...