موضوع: "مناجات نامه"

«ای خدایی مهربانم با لطف دستم را بگیر»...

«ای خدایی مهربانم با لطف دستم را بگیر»...

همیشه امیدتان به خدا باشد

همیشه امیدتان به خدا باشد

خدایا مرادریاب در اوج بی کسی هایم

خدایا مرادریاب در اوج بی کسی هایم

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

" اَلــــــا بــِذکــــرِ الــلّــهِ تـَطـمـَئـِنُّ القــُلوب "

" اَلــــــا بــِذکــــرِ الــلّــهِ تـَطـمـَئـِنُّ القــُلوب "

الهم عجل لوليك الفرج

الهم  عجل لوليك الفرج

دلتو بسپار به خدا

دلتو بسپار به خدا

چرا تعداد کسانی که خدا رو عبادت می کنند هر روز کمتر و کمتر میشه؟

چرا تعداد کسانی که خدا رو عبادت می کنند هر روز کمتر و کمتر میشه؟

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

اللهم صل علي محمد وآل محمد

دلتو بسپار به خدا

دلتو بسپار به خدا

از فضل خویش بی‌نیاز خواهد کرد"

از فضل خویش بی‌نیاز خواهد کرد"