موضوع: "مناجات نامه"

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

حضور "خدا

حضور "خدا

آرامش حضور "خدا "ست،

آرامش حضور "خدا "ست،

ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﺍﻭﻥ ﺧﯿــﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺧﺪﺍﺳﺖ...!!

ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﺍﻭﻥ ﺧﯿــﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺧﺪﺍﺳﺖ...!!

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻧﺪﻭﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺭﻓﺘﯿﻦ؟؟؟
ﺍﻭﻝ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺯﻥ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﻟﺜﻪ ﺗﻮﻥ، ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻥ ﻣﺘﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﺩﺳﺘﺶ …
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺩﺭﺩ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺪﯾﻢ
ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮﻥ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ …

ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺰﻧﯿﻦ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ؟!

ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟!

ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ ﺭﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺯﻥ ﻭ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻭ ﻣﺘﻪ ﻭ
ﺍﻧﺒﺮ ﻭ …
ﺧﻮﺏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺶ !

ﭼﺮﺍ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟!

ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺍﺯﺵ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﻣﯿﮕﯿﻢ: ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﺶ؟!

ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ” ﺩﻧﺪﻭﻧﭙﺰﺷﮏ” ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ … ؟؟

ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮﻥ
ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻩ
ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪ،
ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﯾﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ،
ﺧﻮﺏ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ
ﺣﮑﯿﻤﻪ …

ﺍﺻﻼ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﮑﯿﻢ …
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﮑﻤﺖ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺭﻧﺠﯽ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ،
ﺍﺯﺵ ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﮕﯿﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﺶ؟
ﺭﻧﺞ ﺑﻌﺪﯼ؟
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﺪﺭﮎ ﺧﺪﺍ ﺭﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟؟؟
ﺣﺘﯽ ﻗﺪ ﯾﻪ ” ﺩﻧﺪﻭﻥ ﭘﺰﺷﮏ “؟؟؟

ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﺍﻭﻥ ﺧﯿــﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺧﺪﺍﺳﺖ…!!

کاش نه میدویدم و نه غصه میخوردم فقط خدا را میخواندم.

کاش نه میدویدم و نه غصه میخوردم فقط خدا را میخواندم.

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدنها که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم
چه غصه ها که فقط باعث سپیدی مویم شد در حالیکه قصه ای کودکانه بیش نبود
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگر نه نمیشود
به همین سادگی
کاش نه میدویدم و نه غصه میخوردم
فقط خدا را میخواندم.

لبخند زدن در اوج مشکلات

لبخند زدن در اوج مشکلات

خیال نکنیم اگر راضی نباشیم، بهتر می‌توانیم دعا کنیم
و اگر شاکی باشیم، خدا بهتر مشکلات ما را می‌بیند.
لبخند زدن در اوج مشکلات و راضی بودن در هنگام دعا، رمز گشایش است.

استاد پناهیان
.
.
.
نظر یادت نره هااااااااااااااااااااااااااااااااا…………………

به والدین احسان کنید

یک جمله در وصف مادر بگو
 

در نظرات ثبت كنيد

1488769595ghghg.gif

در نظرات ثبت كنيد

تسنیمی از جنت یار

دارد دل دق می کند

دارد می سوزد جانم مشتعل است

آرامش کن ارباب !

دارد می سوزد از غربت آقای مدینه !

از سلامهای بی جوابش !

فداک یا امیرالمومنین سلام ،

به تمام سلامهای زیبایی که با صوت الهی ات کردی

و خفاشان کور نفهمیدند و

لایق تحیت دادن به محضر شریفت نبودند ،

به عدد ثانیه های حیاتم سلامت می دهم

تحیتت می گویم ، تعظیمت می کنم،

درودت می فرستم .

جانم را می دهم ، همه حیاتم را میدهم

تا یکی از سلامهایم را جواب گویی.

جانم به فدای غریبی که دست تنها

محبوبه اش را غسل اشک داد.

فدای غریبی که غربتش را نفهمیدند ،

فدای غریبی که آقایی اش را نفهمیدند ،

دلسوزیهایش را نشناختند ،

فدای غربت غریبی که در غربت اشک می ریخت

زانوی غم بغل می کرد و

شبهای زیادی چشم به در نیم سوخته می دوخت .

به عدد ثانیه های حیاتم دوستت داشته ام،

دارم و خواهم داشت…

به عدد ثانیه های حیاتم

برای غربتت خواهم سوخت ..


تسنیمی از جنت یار

1488471088k_pic_19b4da44-e984-44e4-8cf2-a8dadaa9a452.jpg

1488471088yhuyu.gif

مناجات نامه

یک وقت اگر خدا ازت یه چیزی رو گرفت ناراحت نشی ها
خودش داده خودش هم می گیره
فقط اشک بریز بگو
خدایا همه چیز من و از من بگیر ،
ولی خودت رو از من نگیر
))))))))))))))))))))))
نیایشی زیبا از امام سجاد علیه السلام :

الهی! 󾀼󾁆󾀼
دردهایی هست که نمی توان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست..

الهی!󾀼󾁆☘
اشک هایی هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت و زخم هایی هست، که هیچ مرهمی آنرا التیام نمی بخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آنرا پر نمی کند…

الهی!󾀼󾁆󾀼
پرسش هایی هست که جز تو کسی قادر به پاسخ دادنش نیست…
درهایی هست که جز تو کسی آنرا نمی گشاید…

قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود…

الهی!󾀼󾁆󾀼
تلاش هایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد…
تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست…
و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود…

الهی!󾀼󾁆󾀼
قدم های گمشده ای دارم که تنها هدایتگرش تویی…
و به آزمون هایی دچارم که اگر دستم نگیری و مرا به آنها محک بزنی، شرمنده خواهم شد…

الهی!󾀼󾁆󾀼
با این همه باکی نیست
زیرا من همچو تویی دارم!
تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست…
)))))))))))))))))))))))9
“ﺧﺪﺍے"ﻣﻦ …
ﺑﺮﺍے ﺩﻟﻢ “ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ” ﺑﺨﻮﺍﻥ…
“ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ” ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ (ﻣﻀﻄﺮ)…..
تا آرام گیرد این قلب نا آرام من…..
“خداے من"….
بہ حضورٺ،
بہ نگاهٺ،
بہ یاریٺ نیازمندم…..
سالهاسٺ بہ این نتیجہ رسیده ام ڪہ “تو”
آن مشترڪ مورد نظرے هستے
ڪہ همیشہ در دسترسے…

“اِلٰهی وَ رَبّی مَنْ لی غَیْرُکَ”

تقدیر من یا تقصیر من؟!
نمی دانم اینجا که ایستاده ام
تقدیر من است یا تقصیر من؟!
امّا وقتی یافته هایم را با باخته هایم
مقایسه می کنم؛ می بینم چون خدا
را یافتم هرچه باختم مهم نیست
آموختم که تمام ماجراهای زندگی
فقط قانون همراهی عشق خدا
با ماست…
_______________——
بصبصه به چه معناست و در کجا به آن سفارش شده است؟
بصبصه: بلند کردن انگشت سبّابه به طرف آسمان و حرکت دادن آن هنگام دعا. عنوان یاد شده به مناسبت در باب صلات به کار رفته است.
در روایات برای دعاکننده حالات مختلفی همچون حالت شوق، خوف، تضرّع و ابتهال ذکر شده که متناسب با هر حالت برای دست و انگشتان، شکل و حالت خاصّی بیان شده که حالت «بصبصه» از جملۀ آنها است. بصبصه در اصل به معنای حرکت دم سگ در حالت طمع یا خوف به کار رفته است. دعا کننده ای که بین خوف و رجا است متناسب با حال خود انگشتان سبّابه (انگشت شهادت) را به طرف آسمان بلند کرده و حرکت می دهد. بصبصه هنگام دعا مستحب است.
منبع: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌2، ص: 111
_______________________________________________—————————=====================++++++++++++++++++++++++=

1487318973dfdf.gif

14873189731350147150197707_large.jpg