موضوع: "کتابسرا"

کتاب نخوانید، هیچ چیز نمی شود!

کتاب نخوانید، هیچ چیز نمی شود!

حتما بخوانید.
کتاب نخوانید، هیچ چیز نمی شود!
@life_ch

سکانس اول
توی فرودگاه نشسته ام.
یک ایرانی آن ور چیپس می خورد، ایرانی دیگر انگشت دستش را تا میانه در گوش خود فرو کرده و با تکانه ی زیاد در حال تکان دادن است
ایرانی دیگر که خودم باشم، آهنگ گوش میکنم
و…
آن ور سالن اما یک توریست خارجی که کمه کم 85 سال سن دارد، پاهایش را - بدون اینکه کفش هایش را در آورده باشد- روی چمدانش گذاشته و سخت مشغول مطالعه است چنان که هیچ چیز جلب توجه کنی، توجه او را جلب نمی کند.
خب با این سن کتاب بخواند که چه شود؟
این اولین سوال یک ایرانی که خودم باشم
خب مگر کتاب بخوانی منفعت و مالی می بری؟
اینم دومین سوال یک ایرانی که خودم باشم
.
سکانس دوم
توی رستورانی نشسته ام در همان شهر
یک گروه توریستی فرانسوی وارد می شوند، همه سالمند
با بگو و بخند شام میل می کنند و بعد سرحال تر از من به هتلشان برمی گردند
اما پیرمرد و پیرزن ایرانی که پدر و مادر خودم باشند، اولا از بس خودشان را صرف فرزندانی چون من کرده اند، هزار جور درد و بیماری گرفته اند و ثانیا وقتی می گویی مادر جان فلان کار را یاد بگیر، رانندگی یاد بگیر، می گویند از ما گذشته
پیر شدیم
در حالی که تازه در آستانه پختگی و بلوغ کامل فکری هستند
.
ارتباط این دو سکانس چیزی جز همان کتاب هایی که آنها می خوانند و ما نمی خوانیم نیست
طیاره ای که آنها می سازند و ما نمی توانیم فرقش در همین کتاب خواندن ها و دانستن ها و میل به شکوفا شدن ها و شکوفا کردن هاست
پیشرفتی که آب در دهان امثال من و هم سن و سالانم می اندازد که برویم آنجا زندگی کنیم و همین دانش اندکی را هم که داریم در خدمت آنها بگذاریم مگر اینکه گوشه چشمی به ما داشته باشند و چشم انعام ز انعامی چند داشته باشیم هم حاصل همین کتاب خواندن های آنها و نخواندن های ماست ولو با تاثیر غیر مستقیم
.
کتاب نخوانیم
کارهای مهمتری داریم
سرک کشیدن به کار این و آن و مسخره کردن آنها
چک کردن مداوم اینستاگرام و لایک کردن چرند و پرندیات
حرف های بی سر و ته
و …
خیلی کارهای دیگر
جالب این است که توجیه مان هم این است که وقت نداریم اما گیم آو ترونز را در سه روز می بینیم!

چه کاری است آخر؟
نخوانیم این کتاب - دشمن دروغگو - را

مطالعه، اندیشیدن

مطالعه، اندیشیدن

مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است. آرتور شوپنهاور

مکالمه با انسانهای شرافتمند

مکالمه با انسانهای شرافتمند

خواندن کتابهای خوب، در حکم مکالمه
با انسانهای شرافتمند گذشته است.
دکارت

لذت مطالعه

لذت مطالعه

من هیچ غمى نداشتم که
خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد.
کتاب، عمر دوباره است
. در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست.

“مُنْتِسکیو”

یک کلمه کافیست که بدانی خدا می بیند

یک کلمه کافیست که بدانی خدا می بیند

عارفی را گفتند:
کتابی درزمینه اخلاق معرفی کنید
فرمود: لازم نیست یک کتاب باشد
یک کلمه کافیست
که بدانی خدا می بیند

انيميشن كتاب

انيميشن كتاب

انيميشن كتاب

كتاب " اگر خواستگار نیاید "

كتاب " اگر خواستگار نیاید "

توصیه های مهندس حسن سهرابی به دختران ازدواج نکرده سن بالا 22 الی 35 ساله

آمار تعداد پسران در بدو تولد از دختران در بدو تولد بیشتر است ….در سرشماریها تعداد پسران از تعداد دختران بیشتر است …اما هرم سنی ازدواج در فاصله 15 -35 سالگی نیاز به بررسی دارد ….تعداد دختران این رده سنی از تعداد پسران این رده سنی بیشتر است ؟تازه پسران با اختلاف 3-5 سال با کوچکتر از خودشان ازدواج می کنند و این مساله نیز مهر تاییدی بر بیشتر بودن دختران ازدواج نکرده سن بالا می باشد .

از طرفی سبک زندگی در کشور ما مبتنی بر هدف است …نه مبتنی بر مسیر …دختر تا دکترا و فوق لیسانس می خواند و ارتفاع می گیرد و خواستگار کفو و لایق کمتر پیدا می شود ….اینجا معدل یک دختر لیسانسه یا دیپلمه ازدواج کرده دارای یک شوهر خوب از این دختر فقط موفق در امر تحصیل و دکترا بالاتر است …باید معدل را برد بالا نه فقط یک نمره را …

از طرفی در سبک زندگی ما ایرانیها -بیشتر شادیها با ازدواج گره خورده ….و ازدواج نکردن یعنی تنهایی .

کمال گرایی افراطی در پسران برای کسب یک شغل خوب و مسکن مناسب و اتوموبیل عالی نیز دلیل دیگریست که کسی زنگ خانه ها را برای خواستگاری نفشارد .و گرانی و اقتصاد نیمه جان بهانه دیگری برای اقایان شده است …که حالا حالا بند نافشان را از پدر و مادر نبرند .

همه جا می بینم …در خانه -در فامیل -در کوچه و همسایگان -در سازمان و ادارات ….سرنوشت این دختران چگونه خواهد بود ؟

دغدغه های بالا باعث نوشتن کتاب ” اگر خواستگار نیاید شد ” شامل 160 نکته کوتاه و ملموس و کاربردی و صمیمی برای رفع نگرانیها و دلواپسی های عدم خواستگار مناسب .

در اینجا چند نکته از کتاب مذکور می آید :

هواپیما با قدرت از زمین بلند مى شود و بر اصطکاک فرودگاه غلبه مى کند، اما اگر
سر دماغه هواپیما به طرف زمین باشد آنگاه هواپیما سقوط خواهد کرد .اگر همه چیز
شما درست باشد، ولى نگاه درستى به آینده نداشته باشید سقوط مى کنید . یادآورى مى
کنم که ذهنیت مثبت و داشتن چشم انداز امیدوارانه به آینده، بزرگترین ثروت معنوى
یک دختر دم بخت است .

-اضطراب نیامدن شوهر ایده آل دختر دم بخت را دچار ترس و شکنجه روحى خواهد
کرد . در مورد فرماندهان ستمگر چین نوشته اند که به هنگام شکنجه از وسیله ساده
اى استفاده مى کردند. از مشک آب .آنها دست و پاى مجرم را مى بستند و مشک آب
را بالاى سرش قرار مى دادند که به طور مداوم و در فاصله معین ،قطرات آب بر سرش
بچکد.این قطرات در پایان کار ،چون ضربه چکش بر مغز محکوم بیچاره صدا مى کرد و
بالاخره او را دیوانه مى ساخت . نگرانى چون آن قطرات مداوم آب است که اگر پى در پى
بر انسان فرو بریزد او را به جنون خواهد کشاند . لذا باید براى رفع این نگرانیها با توجه
به نکات بعدى کتاب اقدام نمود .

- دوستى مى گفت: غمگین بودم که چرا کفش ندارم تا اینکه مردى را دیدم که اصلاً پا
ندارد.کشور ما در گذر جمعیت سنى ویژه اى قرار دارد .متولدین دهه 60 تا 70 بصورت
یک لشکر چند میلیونى وارد عرصه کار ، تحصیلات و ازدواج شده اند . مشکل نداشتن
خواستگار مناسب یک پدیده اجتماعى همه گیر شده است و نگرانى بجز ایستایى و در جا
زدن کارى براى شما نمى کند.داشتن یک مجردى خوب و سرشار از توانگرى باعث مى
شود تا شما به زندگى خود هدف و جهت دهید و از ایستایى رها شوید.ایستایى شبیه یک
اتومبیل مى ماند که روشن است و دارد بنزین مصرف مى کند،ولى پاى شما روى ترمز
است و نمى دانید چه باید کنید.بهترین کار پیدا کردن یک آدرس خوب براى ادامه مسیر
زندگیست. شاید در بین راه و جستجوى هدف جدید ،خواستگار شما قرار گرفته باشد .

- طمع ،هیجان زاست و جاده هیجان همیشه سر بالایى نیست .شما حس مى کنید
که شوهر را زود بدست آوردید،غافل از اینکه در یک سر پایینى به سمت سرنگون
شدن، حرکت مى کنید. باید فاصله هاى عاطفى خود با دیگران را تنظیم نمایید.مردان
و پسران شکارچى،کفش خوشبختى ،به پاى شما نمى پوشانند. لطفاً سیندرالله نباشید
و کودکانه ،مسائل را تحلیل نکنید .فکر تور کردن پسران و دست و پا نمودن شوهر به
هر قیمتى،کاملاً غیر عقلانیست.نباید با هر تیپ و پوششى جلوى هزاران چشم ناپاک
قرار گرفت .

- درخواستگارى چقدر طناز باشیم؟مسلماً در جلسه اول خواستگارى، چشمهاى
خواستگار جستجوگر است و خوش لباسى بدون جو گیر شدن معقول ترین حالت است.
اما اگر دخترى متوجه شایستگى هاى خواستگار شد ،بهتراست در جلسات بعدى تدبیر
به خرج دهد و علاوه بر خوش لباسى و متانت ،رفتارهاى نرمترى از خود نشان دهد.
مسلماً در تیپ شخصیتى شما، او نباید به این نتیجه برسد که شما هیچ بلد نیستید و
جذاب بودن را نمى فهمید .خوش سخن گفتن ،عاقل بودن ،لبخند به موقع داشتن ،تیپ
مناسب داشتن، گهگاهى تأیید کردن مرد و…. خداوند ظرفیت دلبرى حلال را در وجود
شما گذاشته و باید در وقت خودش از آن بهره ببرید. اما مراقب باشید تا وقتى خواستگار
جدى نیست و تا وقتى به دل شما و خانواده شما ننشسته است گوهر طنازى و دلبرى
خود را در معرض حراج قرار ندهید .ممکن است طرف سوء تفاهم کند و اشتباه برداشت
نماید و یا برعکس ،سوء استفاده نموده و ضربه بزند .

- ورزش مانع چاق شدن شما مى گردد و این تصور را در شخص مقابل ایجاد مى کند که
سن شما کمتر به نظر آید . اگر تاکنون عضو یک باشگاه نشده اید، حتماً در نزدیکترین و
امن ترین محل زندگى عضو شوید و نرمش ها را آغاز کنید.نگران هزینه هاى آن نباشید
و در قبال آن از هزینه هاى لوازم آرایشى کم کنید .

- تنهایى وحشتناک نیست البته براى کسى که هنرى دارد و اهل کتاب است . تنهایى
دردناک نیست وقتى دوستان خوبى دارید و مهارتهاى جنگیدن با مشکلات را فرا گرفته
اید . تنهایى سخت نیست وقتى خدا جبران همه نداشته هاى شماست …فراموش نکنیم
که با سیم خاردار نمى شود جلوى سیل را گرفت.باید فکر کرد و سد بزرگى در مقابل
نگرانیها و استرس هاى زندگى معاصر ساخت.این سد همان خواستن شماست.انسان
یعنى خواستن و شما مى توانید از دل این تنهایى ها به راههایى برسید که در آخر از
تنهایى خلاص گردید .مى توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و ما در این کتاب دنبال
همین مطلب ارزنده ایم.
- وقتى در زندگى به مرحله سرگردانى مى رسیم باید بالاخره از جایى شروع کنیم .خود
خورى و خود تخریبى ما را له شده نشان مى دهد و اعتماد به نفس را از ما مى رباید.هر
کس در قفس سر گردانى بماند، دچار روز مرگى مفرط مى شود و اژدهاى بى برنامگى و
بى هدفى او را از پاى در مى آورد. باید براى کشتن این اژدها نیزه اى آماده کرد .

- ناامیدى و خود کشى سه عامل دارد : 1- پوچ گرایى 2- افسردگى 3- اعتراض
بهتر است براى فرار از این تفکر شیطانى کارهاى زیر را دنبال کنید :
- یک کار هنرى را شروع نمایید .
دعا بخوانید.دعا روح ما را کیمیا مى کند .فراموش نکنید
(امام صادق علیه السلام )فرمودند : هر کس عمداً خود کشى کند ،براى همیشه در آتش جهنم است- «
-توانایى و مؤفقیت هاى خود را بنویسید و در زمان هجوم افکار منفى،آنها را بخوانید.
سعى کنید اعتراضهاى خود را مطرح و گفتگو نمایید و زخمهاى عاطفى خود را ترمیم
کنید، درغیر اینصورت زخمها تبدیل به جراحت و جراحت تبدیل به چرکین شدن
احساسات مى گردد و فرد به خود آسیب مى رساند .
-زیاد به دل طبیعت بروید و گلها و زیباییها را از نزدیک ببینید .
-به یک مشاور خوب و دلسوز و مؤمن ناودان بزنید .
-مجلات مؤفقیت و ازدواج مثبت را تهیه نمایید و بخوانید .گاهى یک جمله زندگى انسان
را دگرگون مى کند .

فکر مى کنید کسى درکتان نمى کند …خسته اید و مثل یونس نبى (ع) در شکم ماهى
تنها هستید …احساس مى کنید دیگران شما را رها کرده اند و رفته اند .
ولى مهم این است که بدانید شما بلعیده نمى شوید. اگر خودتان ،خودتان را در قفس
سرگردانى حبس نکنید، اگر حرکت کنید و اجازه ندهید دردهاى خفته درونتان چرک
کرده و زیر پوست وجودتان عفونت نماید آنگاه شما نجات خواهید یافت…

ما یک زیبایى داریم و یک جذابیت .
زیبایى یعنى درشتى چشم ها،قد بلند، تناسب آن با وزن بدن ،چهارشانه و گندمگون
بودن و …که معمولاً ارثى است .اما جذابیت یعنى خوش خلقى،تیپ مناسب داشتن ،با
وقار بودن ،فهمیده بودن ،اندیشه هاى قشنگ و منطقى و مثبت داشتن و ….که کاملاً
اکتسابى است .فراموش نکنیم که ما جذب تفاوتهایمان مى شویم ولى با شباهتهامان
زندگى مى کنیم.بنابراین اولویت بندى در این زمینه ، بیشتر به داشته هاى خودتان بر
مى گردد.سعى کنید جذابیت هاى خود را بیشتر کنید.
و اینها تنها نکاتی از 160 نکته بسیار خواندنی این کتاب بود .

جهاز میلیونی می خریم …تالار چند میلیونی کرایه می کنیم ؟ ولی اگر حاضر نباشیم که بینش خود را درست کنیم و از پنجره درست تری به موضوع نگاه کنیم …و مطالعه نکنیم …این اسمش هست فقر فرهنگی ….یکسال مطالعه و بررسی نظرات متفاوت منجر به خلق این کتاب شد که خدا راشکر به چاپ دوم ان کمر بسته ایم . .امیدوارم موثر واقع شود .

اين الرجبيون

اين الرجبيون

الهم عجل لوليك الفرج

جنون سلفي

جنون سلفي

الهم عجل لوليك الفرج

مردان مريخي زنان ونوسي

مردان مريخي زنان ونوسي

مردان مريخي زنان ونوسي - این کتاب یکی از پر فروش ترین کتب چند سال اخیر بوده که به 50زبان زنده دنیا ترجمه شده است.
مقدمه:
نویسنده معتقد است در زمانهای بسیار دور مردان ازسیاره مریخ وزنان ازسیاره ونوس به زمین آمده اند.آنان سالها در کنار هم زندگی کردند وبه مرورزمان ازیاد بردند که از دو سیاره مختلف آمده اند و با هم تفاوتهای زیادی دارند واین تفاوتهای آنهاست که آنها را به هم جذب می کند اما همین تفاوتها بوجود آورنده مشکلات است مشکلاتی که امروزه در زندگی زناشویی به کررات دیده می شود.اما آقای جان گری می گوید اگرما یادمان نرود که مردان از مریخ وزنان از ونوس هستند وباهم تفاوت دارند به راحتی می توانیم با این مشکلات کنار بیاییم و یکدیگر را درک کنیم وی دراین کتاب به شرح تفاوتهاوارائه راه حل برای مشکلات پرداخته ومی گوید وقتی زن ومرد تفاوت هایشان را بشناسند وآنها را رعایت کنندعشق شکوفا میشود
هفت تفاوت مهم وآشکار بين زن و مرد :
ونوسی ها

1.زنان پیشنهادهای درخواست نشده می دهند
2.زنان به شیوه ی ونوسی ها حرف می زنند
3.زنان باید یادبگیرنددرصدد اصلاح یا تغییرهمسرشان نباشند
4.در ونوس ابراز کمی محبت تغییر زیادی به وجود می آورد
5.در ونوس اگرزن درخواست ابراز محبت کند مرد کار مهمی انجام نداده
6.زن ها برای حل مشکلات فقط در مورد آن صحبت می کنند
7.زنان از اینکه مورد احترام،درک و عشق قرار بگیرند واقعا لذت می برند

مریخی ها
1.مردان با ارائه راه حل حرف زنان را قطع می کنند
2.مردها به شیوه ی مریخی ها حرف می زنند
3.مردها باید اهمیت گوش دادن را بیاموزند
4.در مریخ ابراز عشق کولاک می کند
5.مردان بر این باورند که اگر زنان چیزی درخواست نمی کنند حتما چیزهایی که مرد ارائه می دهد کافی است
6.مردها برای حل مشکلات خود سکوت میکنند و در خود فرو میروند
7.مردهاازاینکه مورد پذیرش، تحسین و اعتماد قرار بگیرندواقعالذت می برند
بيشترين اعتراضی که زنها در مورد مردان می کنند:
این است که مردها به حرفهای زنها گوش نمی دهند.
بيشترين اعتراضی که مردها در مورد زنها می کنند:
این است که زنهاهمیشه می خواهند مردها را تغییر دهند.
چگونه دست از تغیير دادن مرد برداريم:
وقتی او ناراحت است زیاد از اوسوال نکنید: به ناراحتی مرد زیاد توجه نکنید مگر اینکه خودش از شما کمک بخواهد ناراحتی خود را از ناراحتی او ابراز کنید اما نه خیلی زیاد.
منتظر باشید تااو خودش ازشما کمک بخواهد:
صبور باشید وبه همسرتان اعتماد کنید که به تنهایی می تواند راه خودش را پیدا کند.وقتی شما پیشنهاد ناخواسته ای می دهید ممکن است مرد احساس کند شما می خواهید او را تحت کنترل بگیرید
ایرادها و کاستیهای همسرتان را بپذیرید:
کاری کنید که او بفهمد احساساتش برای شما بیش از کمالاتش اهمیت دارد. سعی نکنید دیگران را برای او مثال بزنید و از خصوصیات آنها تعریف کنید.
فداکاری نکنید:
اگر از خود گذشتگی از خودتان نشان می دهید به این امید که او هم همان کارها را بکند در او این احساس بوجود می آید که شما می خواهید او را تغییردهید.
می توانید بدون اینکه بخواهید او را تغییر دهید احساسات منفی خود را با او در میان بگذارید:
وقتی احساس خود را با همسرتان در میان می گذارید صریحا به او بگویید که منظورتان این نیست که به او تذکر دهید چه کار باید بکند بلکه از او می خواهید که احساسات شما ر ا درک کند.
بخشیدن را تمرین کنید:
اشتباهات شوهرتان را ببخشید.
چگونه چيزی را درخواست کنيم و پاسخ بگيريم:
چیزی را بخواهیم که تا بحال از همسرمان خواسته ایم:
توقعات بی جا و غیر ممکن نداشته باشیم حتی برای امتحان.
در وقت مناسب بخواهیم:
با شناختی که از همسرتان دارید درخواستهایتا ن را در زمان های مناسب مطرح کنید.
رفتار ولحنتان آمرانه وتوقعی نباشد:
خواهش و درخواست با دستور فرق می کند
خلاصه بگویید:
احتیاجی نیست که دلایل ومثالهای گوناگون بیاورید که به او بفهمانید که این کار را باید انجام دهد این کار شما باعث می شود او احساس کند شما فکر می کنیداو نمی تواند خواسته ی شما را براورده کند.
رک و صریح بگویید واز کلمات مناسب استفاده کنید:
سخنانتان کنایه ای نباشد و تا جایی که می توانید از کلماتی مثل لطفا…استفاده کنید
جروبحث و دعوا:
یکی از دشوارترین مسائل درزندگی زناشویی نحوه برخورد با نظرات مخالف و تفاوتهاست.وقتی زن وشوهری دچار اختلاف نظری می شوندبحث وگفت وگویشان تبدیل به جر و بحث و بدون اینکه واقعا بخواهند تبدیل به دعوا می شود. جان گری بر این باور است که گفتن یک ببخشید راحت ترین راه برای پایان دادن به جر وبحث و دعواست.اما این کلمه به ندرت بر سر زبان مرد می آید و زنان هم این کلمه را به منظور معذرت خواهی و قبول اشتباه به کارنمی برند.
راه های رايج اما غلط پس از بروز جرو بحث:
دعوا:این روش مخصوص مریخی هاست. آنها معتقد اند بهترین دفاع حمله ی تهاجمی است.آنها وقتی همسرشان عقب نشینی می کند فکر می کنند پیروز شده اند اما با گذشت زمان متوجه اشتباه خود می شوند
فرار:
این روش هم مخصوص مریخی هاست.این شبیه یک جنگ سرداست. آنها سعی می کنند به حرفهای زن بی توجهی کنند و به خلوت خود بروند
تزویر:
این روش مخصوص ونوسی هاست. برخی زنان برای جلوگیری از بروز مشاجره سعی می کنند وانمود کنند همه چیز خوب است این زنان در دراز مدت دچار آزردگی خاطرو رنجش می شوند وراه ابراز عشق را مسدود می کنند
تسلیم:
این روش هم مخصوص ونوسی هاست.آنها بجای اینکه به بحث ادامه دهند خود را مقصر جلوه می دهند ومسولیت همه چیز را بر عهده می گیرند.این روش هم در کوتاه مدت جواب می دهد اما با گذشت زمان زن تحملش را از دست می دهد و…
دعوا فرار تسليم تزوير
در هر کدام از چهار روش بالا قصد ما این است که خودمان را از آسیب های روحی در امان بداریم و متاسفانه هیچکدام از این روشها فایده ای ندارد.اگر ما بجای عکس العمل سریع و احساسی کمی درنگ کنیم و با فکر واحترام به عقائید و روحیات یکدیگر با مشکلات روبرو شویم مطمئنا نتیجه بهتری خواهیم گرفت. همانطورکه قبلاهم گفتم استفاده ازکلمه ببخشیدواقعامعجزه میکند. اولا:پس از مدتی که شما ازاین کلمه استفاده کنید همسرتان به خود می آید وبا خود می گوید آیا تنها شما اشتباه میکنید که این کلمه را به کار می برید و او هم بکارگیری ومعجزه این کلمه را یاد می گیرد. دوما:شما این کلمه را در برابر کسی بکار می برید که او را از روی علاقه وعشق انتخاب کرده اید وباید سالها در کنار هم زندگی کنید.جان گری می گوید اگر با این وجود هم نمی توانید از این کلمه استفاده کنید بدانیدکه آدم مغروری هستید و سعی کنید این غرور کاذب را کنار بگذارید.
مرد به فنر شبيه است
در واقع چرخه ی عاطفی مرد شبیه خاصیت کشسانی فنراست.مردان به حکم غریزه طبیعی خود به این چرخه یعنی صمیمی شدن،کناره گرفتن و دوری گزیدن پاسخ مثبت می دهند.این اتفاق تقصیر زن یا مرد نیست این یک نیاز طبیعی است که مرد دارد.
یک مرد به دلیل نیازش به استقلال وآزادی از زن کناره گیری می کند.وقتی او به اندازه کافی دور خیز کرد ناگهان به دلیل نیازی که به عشق ومحبت دارد به سوی همسر خود باز می گردد ودوست داردمورد محبت قرار بگیرد.
مردها پیوسته بین صمیمیت و استقلال به طور متناوب یکی را انتخاب می کنند واین در غریزه ی مردان نهفته است.
آنچه زنان در مورد اين چرخه بايد بدانند:
زنان یا به دلیل اینکه از این چرخه آگاهی ندارند یا به این دلیل که خودشان به دلایل مختلف از مرد کناره گیری میکنند برداشت بدی از این چرخه ی غریزی مرد می کنند.
اما زنان باید به یاد داشته باشند در طول این چرخه دو کار را نباید انجام دهند:
اول اینکه زن نیاز طبیعی مرد به تنها بودن را نمی پذیرد و در هنگامی که مرد عقب نشینی می کند زن تعقیبش می کند ومدام ا زاو سوال می کند که چی شده؟چرا اینطوری شدی؟
دوم اینکه وقتی مرد از خلوت خود بیرون می آید زن به منظور تلافی کردن کارهای مرد به او بی توجهی می کند.
هنگامی که مرد به خاطر عقب نشینی تنبیه می شود ممکن است در آینده به دلیل هراس از عواقب کناره گرفتن دیگر به این چرخه که نیاز طبیعی اوست پاسخ ندهد و مطمئنا پاسخ ندادن به یک نیاز طبیعی مشکلات بدتری رابه وجود می آورد.
نتيجه:
اگر زن به مرد فرصت عقب نشینی و کناره گیری ندهد،مرد هرگز این شانس را پیدا نمی کند که احساس نیاز به همسرو عشق وعلاقه به او رادر خود بیابد وهرگز صمیمی تر نمی شود وبرای بدست آوردن استقلال سعی می کند احساسات درونی اش را از بین ببرد.
ویا اگر وقتی شریک زندگی شان عقب می کشد دنبال او بروند،مرد همیشه در میل به عقب نشینی باقی می ماند و هرگز فرصت آن را پیدا نمی کند که نیاز مشتاقانه خود به عشق ومهر را احساس کند.
زن به موج شبيه است
زن هم مانند مرد یک چرخه عاطفی دارد که بیشتر شبیه امواج دریاست.وقتی زن احساس کند کسی او را دوست دارد وعاشق اوست اعتماد به نفسش بالا می رود واحساساتش مثل امواج اوج می گیرد اما کمی بعد به طور ناگهانی احساسش تغییر کرده و فروکش می کند.سرعت چرخه عاطفی زنان بسیار بیشتر از مردان است.
وشاید دلیل اینکه می گویند مردها بیشتر عصبا نی می شوند علاوه بر ذاتی بودن این موضوع تکرار زیاد چرخه عاطفی زنان است. اما زنان هم به طور ناخودآگاه واز روی نیاز به این چرخه پاسخ مثبت می دهند.
آنچه مردان در مورد اين چرخه بايد بدانند:
مردان هم یا به دلیل ناآگاهی ویا به دلیل تکرار بیش از حد این چرخه برداشتهای نادرستی از این چرخه ی غریزی می کنند.
اما مردان در طول این چرخه چه کارهایی باید انجام دهند:
1- به حرفهای همسرتان گوش کنید:
حتی اگرمی دانیدحرفهای او موثر نیست.
بدانید اگر او را رها کنید دچار آسیب روحی می شود.
2- ناراحتی و آشفتگی زن را درک کنید:
در آن لحظه همسر شما بیش از محبتی که به او دارید نیاز دارد که احساساتش را درک کنید،کاری نکنید که اواحساس کند به خاطر اینکه نیاز به توجه بیشتری دارد یا رنجیده است در اشتباه است.
3- بجای دعوا و جروبحث به او اطمینان بیشتری بدهید:
مطمئن باشید این وضعیت زیاد طول نمی کشد ودعوا و جر وبحث فقط کار را خراب تر می کند.
نتيجه:
زنان،زمانی که احساس کنند مورد توجه ومحبت قرار گرفته اند،انگیزه پیدا می کنند وقدرتمند میشوند درنتیجه اگر مردها می خواهند که زنان همواره در بهترین شرایط خود باشند باید عشق،محبت وتوجهی را که آنان نیازمند و شایسته ی آن هستند را به آنها ارزانی دارند.
دوازده گونه ی عشق:
معمولا زن ومرد خودشان هم نمی دانند که نیازهای احساسی متفاوتی دارند.در نتیجه نمی دانند چگونه به هم ابراز محبت کنند.
زن ومرد هر یک محبتی را به همسرشان می کنند که خودشان دوست دارند واز نظر خودشان با تمام وجود به همسرشان عشق می ورزند در صورتی که نمی دانند همسرشان نیازهای عشقی متفاوتی دارد.
در ادامه اَشکال دوازده گانه عشق که هر یک دو به دو مکمل یکدیگر هستند را تعریف می کنیم:
زن به توجه نياز دارد ومرد به اعتماد
این دو نیاز های اولیه زندگی زناشویی است وپیش نیاز سایر نیازهاست.
طبیعتا وقتی زن توجه مرد رانسبت به خود می ببیند،باور واعتماد بیشتری به همسرش می کند،و بهتر او را می پذیرد.
همچنین وقتی که رفتاروحرکات زن نشان می دهد که به توانایی های همسرش اطمینان دارد،مرد خود به خود توجه بیشتری به برآورده کردن نیازها و خواسته های زنش نشان می دهد
زن نيازمند درک ومرد نيازمند پذيرش است
وقتی مرد بدون داوری وبا همدردی و علاقه به حرفهای زنش که احساساتش را بیان می کند،گوش می دهد،زن احساس می کند همسرش حرفهایش را می فهمد و درک می کند.
و زمانی که زن با مهربانی ومحبت رفتارهای همسرش را قبول داشته باشد وسعی در تغییر دادن آنها نداشته باشد،مرد احساس می کند که مورد پذیرش زن قرار گرفته و زنش او را تایید کرده است.
زن به احترام ومرد به قدردانی نياز دارد
وقتی مرد با زنش طوری رفتار می کند که نشان دهد که خواسته ها،نظرات و نیازهایش برای اواهمیت دارد،زن احساس شخصیت واحترام می کند.به یاد داشته باشید جنبه های ظاهری احترام مثل تقدیم یک شاخه گل،به یاد داشتن روزهای مهم مانند سالروز ازدواج وتولد،برای بر آورده کردن سومین نیاز عشقی زن،بسیار مهم است
وقتی زن از تلاش مرد قدردانی می کند ورفتار او را با ارزش می شمارد،مرد می فهمد که تلاش هایش به هدر نرفته و زن آنها را دست کم نگرفته،به همین دلیل به تلاش بررفع نیازهای همسرش مسمم تر می شود
زن به عشق ورزی ومرد به تحسين نياز دارد
وقتی زن دریابد که شوهرش دیوانه وار او را دوست دارد و تنها به او می اندیشد احساس بالندگی می کندو شاداب وسرزنده تر به زندگی ادامه می دهد،زن اگر احساس کند همسرش تنها وتنها به او فکر می کند،به راحتی به تحسین وستایش شوهرش می پردازد.
مرد می خواهد که زن خوشحالی و خشنودی خود را از زندگی بااو نشان دهد،تحسین کردن مردوتعریف از او این نیاز او را براورده می کند.
وقتی مرد احساس کند مورد ستایش وتحسین واقع شده است اطمینان خاطر پیدا می کند و خود را وقف همسرش می کند
زن به اعتبارنياز دارد ومرد به تاييد
مردان باید یادبگیرند وقتی که نظر متفاوتی با نظرهمسرشان دارند،دیدگاه ونظر زن را معتبر وبا ارزش بدانند.
مرد با اعتبار بخشیدن به عقاید زن بر این نکته صحه می گذارد که زن حق دارد آن گونه که هست،باشد و افکار خود را به راحتی بیان کند.
همه مردان از صمیم قلب دوست دارند نزد همسرشان قهرمانی بالیاقت باشند،او فقط با تایید زن،به این خواسته ی خود می رسد.زنان حتی در صورت موافق نبودن با مرد می توانند آنها را تایید کنند.
زن به قوت قلب نيازدارد ومرد به تشويق
قوت قلب،این احساس را به زن می دهد که همواره کسی هست که او را دوست داشته باشد و او را حمایت کند.
مرد برای اینکه به همسرش قوت قلب بدهد باید به او بارها وبارها اطمینان خاطر بدهد چون زنان این چنین انتظارو نیازی دارند.
مرد نیاز دارد که زنش او را تشویق کند.وقتی زن،مرد را تشویق می کند،با اطمینان به شخصیت و توانایی مرد،جرات وامید را در اوزنده می کند.
بيست وپنج راه جزئی اما بسيار مهم برای بدست آوردن دل زنان:
گاههی اوقات با دادن شاخه گلی او را متعجب کنید
هیچ وقت روز تولدش رافراموش نکنید
وقتی خسته است به اوپیشنهاد کمک بدهید
از آرایش و لباسهایش تعریف کنید
کارهایی را که به شما می سپاردبه بهترین شکل انجام دهید
در حضور جمع،به او بیش ازسایرین توجه کنید
اتومبیلش را بشویید
و…
بيست وپنج راه جزئی اما بسيار مهم برای بدست آوردن دل مردان:
نواقص وعیب وارادهایش را بپذیرید
به جک هایی که می گویید،بخندید
از دیدن شوهرتان خوشحال شوید
درباره ی او مثبت بیندیشید
همیشه یادتان باشد موقع خداحافظیاورا ببوسید
اگراشتباهی کردید معذرت خواهی کنید
و…
سخن پايانی جان گری:
حتی اگر تمام مطالب کتاب را فراموش کردید،همین قدر یادتان باشد که زن ومرد با هم تفاوت دارند،این به شما کمک میکند که دوست داشتنی تر به نظر بیایید.شما راه زیادی در پیش دارید که باید بروید وزندگیتان را سرشار از عشق و محبت سازید در این راه هیچ گاه ازیاد نبرید که مردها از مریخ وزنها از ونوس آمده اند.از اینکه به من این فرصت را دادید تا در زندگی شما تغییر مثبتی به وجود آورم،بسیار سپاس گزارم به امید روزی که مرگ هم حریف عشق نشود.

نویسنده: جان گری

الهم عجل لوليك الفرج

الهم  عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

الهم  عجل لوليك الفرج

الهم عجل لوليك الفرج

1 3 4