موضوع: "قرآن و محجوریت"

قرآن مجید در دلالت خود مستقل است

قرآن مجید در دلالت خود مستقل است

قرآن مجید در دلالت خود مستقل است

قرآن مجید که از سنخ کلام است مانند سایر کلامهای معمولی از معنی مراد خود کشف میکند و هرگز در دلالت خود گنگ نیست و از خارج نیز دلیلی وجود ندارد که مراد تحت اللفظی قرآن جز آنست که از لفظ عربیش فهمیده میشود.

اما اینکه خودش در دلالت خود گنگ نیست زیرا هر کس بلغت آشنائی داشته باشد از جملات آیات کریمه معنی آنها را آشکارا میفهمد چنانکه از جملات هر کلام عربی دیگر معنی میفهمد.

علاوه بر این بآیات بسیاری از قرآن برمیخوریم که در آنها طائفه خاصی را مانند بنی اسرائیل و مؤمنین و کفار و گاهی عموم مردم را متعلق خطاب قرار داده مقاصد خود را بایشان القاء میکند (1) یا با آنان باحتجاج میپردازد یا بمقام تحدی برآمده از ایشان میخواهد که اگر شک و تردید دارنددر اینکه قرآن کلام خداست مثل آن را بیاورند و بدیهی است که تکلم با مردم با الفاظی که خاصیت تفهیم را واجد نیست معنی ندارد و همچنین تکلیف مردم بآوردن مثل چیزی که معنی محصلی از آن فهمیده نمیشود قابل قبول نیست.

علاوه بر این خدای متعال میفرماید: «افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها» (2) ترجمه:آیا قرآن را تدبر-پی گیری آیات با تامل-نمیکنند یا بدلهائی قفلهاشان زده شده) و میفرماید: «افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا» (3) ترجمه آیه گذشت) .

دلالت آیه ها بر اینکه قرآن تدبر را که خاصیت تفهم را دارد می پذیرد و همچنین تدبر اختلافات آیات را که در نظر سطحی و ابتدائی پیش میآید حل میکند روشن است و بدیهی است که اگر آیات در معانی خودشان ظهوری نداشتند تامل و تدبر در آنها و همچنین حل اختلافات صوری آنها بواسطه تامل و تدبر معنی نداشت.

و اما اینکه راجع بنفی حجیت ظواهر قرآن دلیلی از خارج نیست زیرا چنین دلیلی وجود ندارد.

جز اینکه برخی گفته اند در تفهیم مرادات قرآن ببیان تنها پیغمبر اکرم (ص) یا ببیان آنحضرت و بیان اهل بیت گرامش باید رجوع کرد.

ولی این سخن قابل قبول نیست زیرا حجیت بیان پیغمبر اکرم (ص) و امامان اهل بیت (ع) را تازه از قرآن باید استخراج کرد و بنابر این چگونه متصور است که حجیت دلالت قرآن ببیان ایشان متوقف باشد بلکه در اثبات اصل رسالت و مامت باید بدامن قرآن که سند نبوت است چنگ زد.

و البته آنچه گفته شد منافات ندارد با اینکه پیغمبر اکرم (ص) وائمه اهل بیت (ع) عهده دار بیان جزئیات قوانین و تفاصیل احکام شریعت-که از ظواهر قرآن مجید بدست نمیآید-بوده اند.

و همچنین سمت معلمی معارف کتاب را داشته اند چنانکه از آیات ذیل در میآید: «و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم » (4) ترجمه:و فرو فرستادیم بتو ذکر-قرآن-را برای اینکه آنچه را بمردم نازل شده برای شان بیان و روشن کنی) . «و ما آتاکم الرسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوا» (5) ترجمه:آنچه را پیغمبر برای شما آورد یعنی امر کرد بگیرید و بپذیرید و آنچه از آن نهی کرد خودداری کنید) «و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله » (6) ترجمه:ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر برای اینکه باذن خدا اطاعتش کنند) . «هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة » (7) ترجمه:خدا است آنکه در میان جماعت امی از خودشان پیامبری برانگیخت که آیات خدا را بر ایشان تلاوت میکند و آنان را تزکیه مینماید، و بر ایشان کتاب و حکمت را تعلیم میدهد) .

بموجب این آیات پیغمبر اکرم (ص) مبین جزئیات و تفاصیل شریعت و معلم الهی قرآن مجید میباشد و بموجب حدیث متواتر ثقلین پیغمبر اکرم ائمه اهل بیت را در سمتهای نامبرده جانشینان خود قرار داده است.و این مطلب منافات ندارد باینکه دیگران نیز با اعمال سلیقه ای که از معلمین حقیقی یاد گرفته اند مراد قرآن مجید را از ظواهر آیاتش بفهمند.

معنی حجیت بیان پیغمبر (ص) و ائمه (ع) بدلالت خود قرآن مجید بیان پیغمبر اکرم (ص) و اهل بیت گرامش-چنان که در فصول سابقه گذشت-در تفسیر آیات قرآنی حجیت دارد.

این حجیت در مورد قول شفاهی و صریح پیغمبر اکرم (ص) و ائمه اهل بیت و همچنین در اخبار قطعیة الصدور که بیان ایشان را حکایت میکند روشن است.

ولی خبر غیر قطعی که در اصطلاح خبر واحد نامیده میشود و حجیت آن در میان مسلمین مورد خلاف است منوط بنظر کسی است که بتفسیر میپردازد، در میان اهل سنت نوعا بخبر واحد که در اصطلاح صحیح نامیده میشود مطلقا عمل میکنند و در میان شیعه آنچه اکنون در علم اصول تقریبا مسلم است اینست که خبر واحد موثوق الصدور در احکام شرعیه حجت است و در غیر آنها اعتبار ندارد برای تحقیق مسئله بعلم اصول باید مراجعه کرد.

پی نوشتها:

1- امثال یا ایها الذین کفروا و یا اهل الکتاب و یا بنی اسرائیل و یا ایها الناس که بسیار است.

2- سوره محمد آیه 24

3- سوره نساء آیه 82

4- سوره نحل آیه 44

5- سوره حشر آیه 7

6- سوره نساء آیه 64

7- سوره جمعه آیه 2.

منبع: قرآن در اسلام
پدیدآور: علامه سید محمد حسین طباطبائی،

قرآن میخوانی بدون اینکه معنی آن رابفهمی؟!!!!

قرآن میخوانی بدون اینکه معنی آن رابفهمی؟!!!!

مردی بود_کم سواد_ قرآن میخواند و معنی قرآن را نمیفهمید .
دخترکوچکش از او پرسید چه فایده ای دارد قرآن میخوانی بدون اینکه معنی آن رابفهمی؟
پدر گفت سبدی بگیر واز آب دریا پرکن وبرایم بیاور .
دختر گفت : غیر ممکن است که آب درسبد باقی بماند.
پدر گفت امتحان کن ، دخترم.
دختر سبدی که درآن زغال میگذاشتند گرفت و رفت بطرف دریا و امتحان کرد سبد را زیر آب زد و به سرعت به طرف پدرش دوید ولی همه آبها از سبد ریخت و هیچ آبی در سبد باقی نماند . پس به پدرش گفت که هیچ فایده ای ندارد .
پدرش گفت دوباره امتحان کن دخترکم .
دختر دوباره امتحان کرد ولی موفق نشد که آب رابرای پدر بیاورد .برای بار سوم و چهارم هم امتحان کرد تا اینکه خسته شد و به پدرش گفت که غیر ممکن است…
پس پدر به او گفت سبد قبلا چطور بود؟
اینجا بود که دخترک متوجه شد و به پدرش گفت بله پدر قبلا سبد از باقیمانده های زغال کثیف و سیاه بود ولی الان سبد پاک و تمیز شده است.
پدر گفت: این حداقل کاری است که قرآن برای قلبت انجام میدهد.
پس دنیا و کارهای آن قلبت را از کثافتها پر میکند، خواندن قرآن همچون دریا سینه ات را پاک میکند،
حتی اگر معنی آنراندانی…
-کانال عرفان و حکمت

به والدین احسان کنید

یک جمله در وصف مادر بگو
 

در نظرات ثبت كنيد

1488769595ghghg.gif

در نظرات ثبت كنيد

قران محجور نماند

#برای_شادی_روح_امام_و_شهدا_و_سلامتی_مدافعــــــــــان_حرم_صلوات
#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم_و_اهلک_عدوهم_و_اید_امامنا_خامنه_ای_بحق_القران
حتما بخوانید
#حتما_بخونید


بچه که بود می رفت سراغ ماشین،

از ماشین می خواست او را ببرد.

نمی دانست ماشین وسیله است،

باید به راننده بگوید!

حالا بزرگ هم که شده،

نمی داند اینها وسیله اند،

می رود سراغشان،

می خواهد اینها برایش کاری کنند!!


“الله ان یجری الامور الا باسبابها ؛

(خداوند هر کاری را با اسبابش انجام می‌دهد)
نمایش کمتر
دکتر مجدی تبعه کشورمصر
از طریق قرآن به اثبات تعداد امامان شیعه پرداخته
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

دکتر مجدى وهبة الشافعى *‏‏خطیب ‏و استاد دانشگاه دینی الأزهر با تحقیقات خود به ارقام واعداد جالبی دست پیدا کرده که باعث شگفت همگان شده است ومتعاقب آن به مذهب تشیع روی آورد👏🌹👏🌹👏🌹👏
با توجه به اینکه تعداد و ارقام در قرآن بی دلیل نبوده و دارای هدف خاصی هست همچون تعداد کلمه ی
یوم (روز) که 365 ‏بار تکرار شده و همانا تعداد روز در یک سال میباشد
و یا کلمه شهر(ماه) ‏که در قران 12 بار آمده که همان تعداد ماهها در یک سال میباشد
‏و مثالهای زیاد دیگری …
و با توجه به این معلومات، تحقیقات خود را در این زمینه انجام داده و به این نتایج جالب رسیده …

که کلمه امام دوازده بار آمده و با تعداد امامان شیعه یکی میباشد.

کلمه امام در این آیات میباشد: ‏
البقره 124
التوبه 12
هود 17
الاسراء 70
الانبیاء 72
القصص 5
الحجر 79
السجدة 24
یس 12
القصص 41
الفرقان 74
الأحقاف 12

* کلمه شیعه یا مشتقات آن 12بار در قرآن آمده .‏
* کلمه العصمه (عصمت) و مشتقاتش، ‏که شیعیان اعتقاد دارند که 12 امام (ع) و فاطمه زهرا(س)
و حضرت محمد مصطفی (ص) معصومند درقرآن 14بار تکرار شده ؛🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
در این آیات :
النساء 146
آل عمران 101
النساء 175
المائدة 67
آل عمران 103
یوسف 32
یونس 27
هود (دوکلمه دراین آیه) 43
الأحزاب 17
غافر 33
الممتحنة 10
الحج 78
‏کلمه الکساء ( یا همان آل عبا ) ‏در ‏قرآن کریم با تمام انواع لفظش ، ‏که به نقل از أم سلمة در کتب اهل سنت (صحیحین) همسر پیامبر که تعداد آنها ‏پنج نفر که شامل نبى محمد (ص) و امام على و فاطمة الزهراء و حسن ‏و حسین علیهم السلام اجمعین ؛ که پنج بار در قرآن آمده :💐💐💐💐💐
البقرة 239
البقرة 259
المائدة 89
المؤمنون 14
النساء 5
ما باید افتخارکنیم که شیعه (‏ اثنى عشرى ) هستیم و کسی یا کسانی در هیچ زمانی قادر به تخریب یا از بین بردن این مکتب بر حق نخواهدبود …
* چرا در قرآن
تعداد چشمه هایی که نبى موسى برای شرب قومش بوجود آورد
12 چشمه بود ؟
وهمچنین تعداد 12 ماه (شهر) در قرآن
و کلمه الأسباط 12 سبط
و النقباء. 12
و البروج. 12
و الحواریین 12
و کلمه توحید ( لا اله إلا الله )
12 حرف
و ( محمد رسول الله ) 12 حرف
و ( النبی المصطفى ) 12 حرف
و ( الصادق الأمین ) 12 حرف
*همانا امامان اهل بیت 12 إمامند
و ( أمیر المؤمنین ) 12 حرف
و ( فاطمة الزهراء ) 12 حرف
و ( الحسن والحسین ) 12 حرف
و ( الحسن المجتبى ) 12 حرف
و ( الحسین الشهید ) 12 حرف
و ( الإمام السجاد ) 12 حرف
و ( الإمام الباقر ) 12 حرف
و ( الإمام الصادق ) 12 حرف
و ( الإمام الکاظم ) 12حرف
و ( الإمام الرضاء ) 12 حرف
و ( الإمام الجواد ) 12 حرف
و ( الإمام الهادى ) 12 حرف
و ( الحسن العسکرى ) 12حرف
و ( القائم المهدى ) 12 حرف
و ( خلیفة النبیین ) 12 حرف
و ( و خاتم الوصیین ) 12 حرفاً
و ( و هؤلاء العترة ) 12 حرفاً
و ( سادة أهل الجنة) 12 حرفاً
و ( محبهم مؤمن تقى ) 12 حرفاً
و ( عدوهم کافر شقى ) 12 حرف
اکنون به شگفتی آیه تطهیر دقت کنیم :
( إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا )
این آیه دارای 47حرف میباشد . تعداد حرفهای اسامی زیر :
فاطمة 5
على 3
حسن 3
حسین 4
على 3
محمد 4
جعفر 4
موسى 4
على 3
محمد 4
على 3
حسن 3
محمد 4
در مجموع 47 حرف🌻 که با تعداد حروف آیه ی تطهیر، برابر است🌺

آیا می دانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید، شیطان دچار سردرد

شدید میشود ! و باز کردن قرآن ، باعث سرگیجه شیطان وزمین خوردنش

میشود !! و با شروع در خواندن قرآن ، شیطان به حالت غش فرو میرود!!!

و عمل به قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟؟؟؟ ..

و آیا شما می دانید که هنگامی که می خواهید دوباره به این پیام را

به دیگران ارسال کنید ،

شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند؟؟؟؟؟؟
فیسبوک : آخرین بازدید ؛ 10 دقیقه قبل

پلاس : آخرین بازدید ؛ 8 دقیقه قبل

ویچت : آخرین بازدید ؛ 12 دقیقه قبل

وایبر : آخرین بازدید ؛ 14 دقیقه قبل

قرآن : آخرین بازدید ؛ رمضان سال گذشته!

اَلَم یَانِ لِلَذینَ اَمَنُوا اَن تَخشَعَ قُلوبُهُم لِذِکرِ اللَه

آیا هنوز وقت آن نرسیده است که دل های مومنان برای خدا خشوع کند؟!


2-934 - رسول اعظم صلوات الله علیه و آله می فرمایند:
إنّ هذه القلوب تصدأ کما یصدأ الحدید قیل فما جلاءها قال ذکر الموت و تلاوة القرآن.
دلها مانند آهن زنگ میزند گفتند صیقل آن چیست؟ گفت یاد مرگ و خواندن قرآن.
نهج الفصاحه💢اندکی تامل!!

جوانی موبایلش را که کنار قرآن گذاشته بود و یادش رفت آن را با خودش ببره و رفت بیرون از منزل ” قرآن سوالی ازموبایل میکنه “
* چرا اینجا انداختنت ؟

📱موبایل:این اولین بار است که منو فراموش میکنه

📖قرآن : ولی من رو که همیشه فراموش میکنه

📱موبایل: من همیشه با اون حرف میزنم ،اونم با من

📖قرآن:منم همیشه بااون حرف میزنم ولی اون نه گوش میده ونه بامن حرف میزنه *

📱موبایل:آخه من خاصیت پیام دادن و پیام گرفتن دارم..

📖قرآن:منهم پیام و بشارتهای دارم و وعده های زیبا دادم ولی فراموشم میکنند*

📱موبایل:از من امواج و مطالب زیادی خارج میشه که ممکنه به عقل انسان ضرر بزنه ولی با این همه ضررباز هم من

1485514358t565.gif

148551435797c83e7e-41ee-4096-a6e6-205ea4251754.jpg


 • سخنان بزرگان

 • سايبري

 • کاربران آنلاین

  • حُسنِ حَسَن
  • حيدري
  • وجیهه السادات بدری
  • انــــتـــــــظاری
  • صهباء
  • تســـنیم
  • مصطفوی
  • زهرا یوسفوند مفرد
  • یار مهـــدی
  • اسحاق طلبه
 • حباب

  کد حباب و قلب
  کد حباب و قلب
 • ك

 • گ

 • پ

 • http://blog69.kowsarblog.ir/

 • ف

 •  
  چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟