موضوع: "ضرب المثل ها"

"قمپز" قدرت تخریبی نداشت

"قمپز" قدرت تخریبی نداشت

قمپز!😁
توپ جنگی عثمانی بنام “قمپز” که قدرت تخریبی نداشت اما به خاطر صدای مهیبش ترس به دل دشمن می‌انداخت !

ولی بعدها سربازان ایرانی هر وقت این صدا را می شنیدند می گفتند «نترسید! قمپز درمی کنند»


 • سخنان بزرگان

 • سايبري

 • کاربران آنلاین

  • گل نرگس
  • متین
  • رحیمی
  • پریساعسکری
  • طالب
  • وجیهه السادات بدری
  • مفرد مونث غایب
  • پشتیبانی کوثر بلاگ
  • نیلوفر
  • پریساعسکری
  • somayye java
  • سراج
 • حباب

  کد حباب و قلب
  کد حباب و قلب
 • ك

 • گ

 • پ

 • http://blog69.kowsarblog.ir/

 • ف

 •  
  مداحی های محرم