موضوع: "راز موفقيت"

باید سلطان " بایدها " باشید،

باید سلطان " بایدها " باشید،

هیچ کس تا به امروز،

با اما و اگر و شاید

به خواسته هایش نرسیده است.

اگر واقعا خواهان موفقیت هستید

باید سلطان ” بایدها ” باشید،

نه بنده “‌ شایدها

معنای موفقیت را نمی‌دانند!

معنای موفقیت را نمی‌دانند!

👈 اتفاقی است که در انتها رخ می‌دهد،
نه در ابتدا!!

💫 آنهایی که انتظار دارند از همان ابتدا موفقیت آنها تضمین شود،
معنای موفقیت را نمی‌دانند!

زندگی همین امروز است…

زندگی همین امروز است…

برای انسان‌های موفق،

🗒در هفته هفت امروز وجود دارد،

🔻 و برای انسان‌های ناموفق هفت فردا.

💪 تفاوت‌های کوچک، نتیجه های بزرگی به بار می‌آورد.

👈 زندگی همین امروز است…

نمی‌توانیم همزمان هم تنبل باشیم

نمی‌توانیم همزمان هم تنبل باشیم

نمی‌توانیم همزمان هم تنبل باشیم

و هم انتظار موفقیت داشته باشیم!

تلاش کم و بیش، نتیجه کم و بیش هم خواهد داشت.

بهترین زمان کاشت

بهترین زمان کاشت

👈 فصل شکست

🌱بهترین زمان کاشت

🌱دانه های موفقیت است…!

🏠@farnaonline 🌷

ما نمی‌توانیم از نردبان بالا برویم.

ما نمی‌توانیم از نردبان بالا برویم.

⭐️ موفقیت مانند نردبان است و مهارت‌های ما پله‌های آن را می‌سازند.

⚡️ اگر پله‌ها کامل نباشد، ما نمی‌توانیم از نردبان بالا برویم.

دنیا پر از فرصت کوک چهارم است؛

دنیا پر از فرصت کوک چهارم است؛

کسی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می برد. کفاش با نگاهی می گوید این کفش سه کوک می خواهد و هر کوک ده تومان و خرج کفش می شود سی تومان.
مشتری هم قبول می کند. پول را می دهد و می رود تا ساعتی دیگر برگردد و سوار کفش تعمیر شده بشود.
کفاش دست به کار می شود. کوک اول، کوک دوم و در نهایت کوک سوم و تمام …
اما با یک نگاه عمیق در میابد اگر چه کار تمام است ولی یک کوک دیگر اگر بزند عمر کفش بیشتر می شود و کفش کفشتر خواهد شد.
از یک سو قرار مالی را گذاشته و نمی شود طلب اضافه کند و از سوی دیگر دو دل است که کوک چهارم را بزند یا نزد…

او میان نفع و اخلاق میان دل و قاعده توافق مانده است.
یک دوراهی ساده که هیچ کدام خلاف عقل نیست.
اگر کوک چهارم را نزند هیچ خلافی نکرده. اما اگر بزند به انسانیت تعظیم کرده است…

دنیا پر از فرصت کوک چهارم است؛
و من و تو کفاش های دو دل…

حق الناس همیشه پول نیست گاهی دل است...

یادمان باشد که:👇👇👇👇
حق الناس همیشه پول نیست گاهی دل است…
💚دلی که باید به دست می آوردیم و نیاوردیم!

💜دلی که باید می دادیم و ندادیم!

💔دلی را که شکستیم و رها کردیم!

💞دلهای غمگینی که بی تفاوت از کنارشان گذشتیم!

خدا از هرچه بگذرد از حق الناس نمی گذرد.

بیایید حواسمان باشد که:حواسمان به دلهایمان باشد آلوده اش نکنیم

بیا ارزش این را بدانیم که نبودنها،دوربودنها و ندیدنها هرگزبهانه ای نمیشود برای از یاد بردن دوستان.

نمیدانم درزندگیتان “بهت معنا میشود؟ من همان بهترین را برایتان آرزو دا رم

کاش نه میدویدم و نه غصه میخوردم فقط خدا را میخواندم.

کاش نه میدویدم و نه غصه میخوردم فقط خدا را میخواندم.

در هیاهوی زندگی دریافتم، چه دویدنها که فقط پاهایم را از من گرفت در حالیکه گویی ایستاده بودم
چه غصه ها که فقط باعث سپیدی مویم شد در حالیکه قصه ای کودکانه بیش نبود
دریافتم کسی هست که اگر بخواهد میشود و اگر نه نمیشود
به همین سادگی
کاش نه میدویدم و نه غصه میخوردم
فقط خدا را میخواندم.

سلام

حفظ خانواده

ادامه »

سلام

لبخند زدن در اوج مشکلات

لبخند زدن در اوج مشکلات

خیال نکنیم اگر راضی نباشیم، بهتر می‌توانیم دعا کنیم
و اگر شاکی باشیم، خدا بهتر مشکلات ما را می‌بیند.
لبخند زدن در اوج مشکلات و راضی بودن در هنگام دعا، رمز گشایش است.

استاد پناهیان
.
.
.
نظر یادت نره هااااااااااااااااااااااااااااااااا…………………

1 2 3 5 6