موضوع: "حجاب یا تبرج"

بے حجابے آزادے نیست

بے حجابے آزادے نیست

بے حجابے آزادے نیست ، چون هیچ صاحب خانه اے با نام آزادے دیوارخانه خود را بر نمی دارد و شب ها در حیاطش را باز نمی گذارد..
گوهر عفاف و پاکے ، کم ارزش تر از طلا و پول و محصول نیست . حواست باشد که دزدان ایمان و غارت گران شرف هم فراوانند.

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

خانــم! تو حراج نیستی!!

خانــم! تو حراج نیستی!!

خانــم! تو حراج نیستی!!

گاهی وقتها بعضی افراد مثلاً بد حجابی و بی‌حجابی را تمدن می‌دانند و پوشش را اُملی.
🌸
قرآن می‌فرماید که:
«وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولى‏» (احزاب/33)
«تَبَرُّج» از برج است. ما به چه برج می‌گوییم؟ ساختمان‌هایی که خودش را نشان می‌دهد.
“تَبَرُّج ” یعنی خانم از خانه بیرون می‌آیی خودت را برج نکن. این کرامت انسان است. من بارها گفتم. کسی که خودش را آرایش می‌کند در خیابان می‌آورد، یعنی مردم حراج شدم. اسلام می‌گوید: خانم تو حراج نیستی!!
🌸
هرکس می‌خواهد به تو نگاه کند،
باید خرج تو را بدهد. یک میلیون، ده میلیون. باید میلیون‌ها تومان صرف کند،
خانه تهیه کند. آبش، گازش، برقش، تلفنش، زندگی تو را باید کامل تأمین کند،
اگر نوکر تو شد، حق دارد به تو یک نگاهی بکند. وگرنه به هر جوان هرزه‌ای خودت را عرضه کنی، این حراج کردن است.
🌸
خدا به زنهای پیغمبر می‌گوید:
«وَ قَرْنَ فی‏ بُیُوتِکُن‏» (احزاب/33)
از خانه بیرون نیایید،
بعد می‌گوید: اگر می‌خواهید بیایید، بیرون بیایید، چون زن گاهی لازم است از خانه بیرون بیاید. مشکلی نیست. حضرت زهرا، زنان پیغمبر تا درون جبهه‌ها هم با پیغمبر می‌رفتند. بیرون بروند مشکل ندارد. نماز جماعت، حج، زیارت، تحصیل، مداوا، خدمت به جامعه…

˝حـاج آقـا قرائتی˝

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

مانتو ها ذره ذره آب رفت!!!

مانتو ها ذره ذره آب رفت!!!

شلوار لــــــی را برایمان فرستادند..

اول زیاد هم بــــد نبود!!!

بعد شد آفـــــــــت غیرت و حیا!!!

پسرانه اش از بالا کوتاه شـــد!!!

و…

دخترانه اش از پایین!!!

چادر شــد…

مانتو های بلند…

مانتو ها ذره ذره آب رفت!!!

حالا دیگر باید آن را بلــــــــــوز نامید!!!

چادر چادری ها هم کم کم تبدیل به شنــــــل شده!!!

یا آنقــــــدر نازک که…

بودنش طعنه ایست به نبودنش!!!

حالا که دیگر شلـــــوار جایش را به ساپـــورت داده!!!

روسری ها هم که از عقب و جلو آب رفته!!!
مانده ام فردا فرزندان این نســــــل هنوز هم…

“مـــــــــــــــــادر” را…

اسوه پاکی…

و…

“پــــــــــــــــــــدر” را…

مظهر مردانگی میدانند!!!
کاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند…

و…

زنان شوکت زن بودنشان را…

کاش مردان همیشه مرد باشند…

و…

زنان همیشه زن…
http://salambardordane.kowsarblog.ir

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است

حجاب زن حقی الهی است