موضوع: "تبليغ"

سینه زنی، زنجیرزنی، دسته راه انداختن، گِل به سر مالیدن

سینه زنی، زنجیرزنی، دسته راه انداختن، گِل به سر مالیدن

ما شیعیان یک بار سرمان کلاه رفت…

روز عاشورایی، مرحوم شیخ مرتضی انصاری (رحمت الله علیه) جلوی در ورودی صحن مطهر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) ایستاده بود و از دسته جات سینه زنی استقبال می کرد و در کنار او، أفندی که از طرف حکومت عثمانی حاکم عراق بود، ایستاده بود.

أفندی از شیخ انصاری پرسید ای شیخ، هم ما قبول داریم که حسین بن علی (علیه السلام) مظلوم شهید شده و یزید انسان پست و خونخواری بود و ما هم در عزای آن بزگوار غمگین هستیم، اما پرسش من این است که این مراسم یعنی چه؟
سینه زنی، زنجیرزنی، دسته راه انداختن، گِل به سر مالیدن و …، اینها چه هدفی را دنبال می کنند؟!

مرحوم شیخ انصاری فرمودند سِرّ مطلب این است که ما شیعیان یک بار سرمان کلاه رفت و با این مراسم تلاش می کنیم دوباره چنین نشود.

أفندی پرسید یعنی چه؟!

شیخ انصاری فرمود در جریان غدیر، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در برابر صد هزار نفر، علی (علیه السلام) را با صراحت به وصایت خود برگزید و شما انکار کردید و گفتید غدیر نبوده یا اگر بوده چیز مهمی نبوده است، فقط سفارش به دوستی با علی (علیه السلام) بوده است.

اشکال از ما بود که ما عید غدیر خم را با سر و صدا و شعار، بزرگ نداشتیم و این چنین شد.
ترسیدیم که اگر عاشورا را هم بزرگ نشماریم و با شعار و تظاهر برگزار نکنیم، شما انکار کنید و بگویید اصلا حسین (علیه السلام) شهید نشد یا حسین (علیه السلام) را راهزنان میان راه کشتند و یزید (لعنت الله علیه) انسان با تقوایی است!

منبع: صد نکته از هزاران، آیت الله حاج شیخ علی رضائی تهرانی

به راستی واقعیت چیست؟

#هوشیار–باشیم
🇮🇷رسانه سایبری چـــریک سایــــبری:#
سلام هموطن
لطفا بادقت وحواس جمع بخون . آخه خیلی:# مهمه.

Ⓜ سریال‌های ترکیه‌ای:#

1- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺩیگرﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

2- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺍﺳﺖ!

3- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺍﮐﺜﺮﺍً ﻋﺪﻩﺍﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﯿﺎﺩﯼ، ﺍﺧﺎﺫﯼ، ﺗﺠﺎﻭﺯ، ﻗﺘﻞ ﻭ ﯾﺎﻏﯽﮔﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ!

4- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ ﺣﺮﺍﻣﺰﺍﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭﺍﻗﻌﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ!

5- ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﯾﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕ‌ﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻼﻡ ﺳﺨﻦ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ!

📌 ﺑﯽﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻠﺖﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ:

1- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ 1 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ.
2- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ 1.5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺍﺭﻣﻨﯽ.
3- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﺁﺷﻮﺭﯾﺎﻥ.
4- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺗﺒﺎﺭ.
5- ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 40 ﻫﺰﺍﺭ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﻮﯼ.
6- ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖﻫﺎﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ 200 ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺳﻮﺭﯾﻪﺍﯼ ﻭ …
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻗﺘﻞ، ﻏﺎﺭﺕ، ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ و حکومت عثمانی ﺍﺳﺖ.

ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺍﯾﻦ سریال‌های ﻏﯿﺮﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ اثرات ویرانگرانه‌ای بر اخلاق خانواده داشته باشد.

تامیتوانید انتشار دهید بلکه کمی جلوی خشکاندن ریشه اخلاق در جامعه گرفته شود.

🔴واقعیت چیست؟؟؟

چرا در مجموعه‌های مختلف سریالهای شبکه از اسامی ائمه و خاندان مطهره شان استفاده میشه
چرا نام دختری که مورد تجاوز چند مرد بی‌بند و بار قرار گرفته را فاطمه میگذارند
(سریال فاطما گل)

چرا نام مردی بوالهوس که با طنازی زنی هلندی خانواده‌اش را رها نموده و همخوابه زنی قبل از ازدواج شده و در زمان افسردگی میخوارگی میکنه را علی میگذارند ولی نام کودک معصوم را عثمان میگذارند
(سریال روزی روزگاری)

و یا نام دختر هرزه را زینب میگذارند و……..
همین سریالی که داره پخش میشه پلیس خوبه (عمر) وپلیس بده(حسین آقا و علی) نام دارند.

به راستی واقعیت چیست؟

آیا در کشور سازنده این سریالها (ترکیه) که سنی مذهب می‌باشند این نامها از میان هزاران نام ترکی برای شخصیتهای اصلی سریال در نظر گرفته شده،
اون هم در کشوری که سعی میکنه از جامعه اسلامی بسوی فرهنگ غربی سوق پیدا کنه.
و یا این اسامی در واحد دوبله شبکه GEM برای بازیگران در نظر گرفته شده؟

چرا نامهای دیگری در نظر گرفته نمیشه؟

چرا نام ائمه و یا خاندان مطهرشان در نامگذاری شخصیتهای داستان در نظر گرفته میشه؟

واقعیت چیست ؟؟؟؟؟

کمی فکر کنیم…..

به اندازه ارادتت به خاندان مولا علی(ع) و رسول بزرگوار اسلام کپی کن .

اهمیت «وظیفه‌شناسی» و «موقعیت‌شناسی»

امروز رهبر عزیزمان در برنامه آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه سراسر کشور در درس خارج فقه خود این نکات را فرمودند:
حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای(مدظله العالی) با تأکید بر اهمیت «وظیفه‌شناسی» و «موقعیت‌شناسی» در کار تبلیغ و بیان مسائل دینی خاطرنشان کردند: اگر وظیفه به‌درستی شناخته نشود، علم، تقوا و حتی شجاعت نیز اثر مثبت و مورد انتظاری نخواهد داشت.

رهبر انقلاب اسلامی، «بصیرت» را به معنای شناخت نیازها و واقعیات جامعه خواندند و افزودند: «بصیرت» یعنی بدانیم جوانِ امروز چه نیازهایی دارد و بر لوح دل آماده و مشتاق او، چه چیزی نقش بسته یا باید نقش ببندد؟

چرا به حضرت زینب(س) عقیله بنی هاشم میگویند؟

چرا به حضرت زینب(س) عقیله بنی هاشم میگویند؟

درباره القاب بانوی کربلا زینب کبری ـ سلام الله علیها ـ باید گفت که عقیله زنی را گویند که در میان خویشانش کریمه و گرامی بوده و درخانه‌اش عزیز و ارجمند باشد. کرامت و بزرگواری زینب ـ سلام الله علیها ـ برای تمامی انسانها ثابت شده است.

آن حضرت را، عقیله بنی هاشم و عقیلة ‌الطالبیین و عقیلة القریش و عقیلة النساء نیز لقب داده‌اند. از آن جا که اکثر منابع تاریخی این لقب را به حضرت زینب نوشته‌اند، از متون قدیمی تا متون عصر حاضر این لقب به آن بانوی مخدره اطلاق شده.و در منابع معتبر شیعه و سنی آمده است.

بنابراین عقیله بودن حضرت زینب ـ سلام الله علیها ـ و ملقب شدنش به این لقب قبل از حادثه کربلا در سال 61 هجری قمری بود. و در منابع به طور دقیق مشخص نشده است که این لقب از طرف چه کسی به آن حضرت برای اولین بار داده شده است، ولی آن چه که قطعی است، این لقب همواره به حضرت از طرف بزرگان داده شده.

مقام و استعداد و فهم و درایت زینب(س) به قدری بالاست که دانشمندان بزرگ ایشان را به خاطر هوشمندی فوق العاده و قدرت شگرف مدیریت و پاسداری از آرمان های مقدس شهیدان کربلا، «عقیله بنی هاشم»؛ یعنی بانوی خردمند دودمان بنی هاشم و قهرمان کربلا نامیده اند.

ابن عباس خطبه فدک فاطمه(س) را از زینب(س) روایت می کند و می گوید: این خطبه را عقیله ما زینب(س)، دختر علی(ع) برای ما روایت کرد

چنان که سیوطی می‌گوید: «و کانت لبیبة جَزُلة و عاقلةُ لها قُوه جنانٍ». بنابراین بعید نیست که این لقب به آن حضرت در دوران خردسالی توسط پدرش امیر المؤمنین به خاطر ذکاوت و تیزهوشی که داشت داده شده باشد[(و الله العالم).
—————

. المنجد الطلاب و کتاب العین چنین معنا کرده است: «العقیلة المراة مخدره و عقیلة کل شیء اکرمه»، ص 254، ج 2، اسوه.

فیض الاسلام، خاتون دو سرا، تهران، مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، آثار فیض الاسلام، 66، ص 137
ابی الفرج اصفهانی، مقاتل الطالبین، قم، منشورات، چ اول، 1414، ص 119.

زینب قهرمان دختر علی(ع)، ص 7.
زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) و دختران آن حضرت زینب و ام کلثوم(سلام الله علیهما)، ص 271.

همان، به نقل از رساله زینبیه سیوطی

پاسخ به چند شبهه و سوال رایج درباره قیام عاشورا

پاسخ به چند شبهه و سوال رایج درباره قیام عاشورا

⛔️ سوال: چرا امام حسین(ع)، اهل بیت و خانواده خود را هم به کربلا آوردند؟
✅ #پاسخ: اولا تا راوی، شاهد و پیام آور قیامش باشند. ثانیا ماندن آنها در مدینه و جای دیگری خطرناک و #ناامن بود و اگر می ماندند، یزیدیان برای بیعت گرفتن و تحت فشار گذاشتن امام آنها را دستگیر و اذیت می کردند و در این صورت امام یا به خاطر آزادی اهل‌بیت تسلیم دشمن می‌شد, یا بدون اعتنا به اهل بیت, قیام خود را به انجام میرساند که در هردو صورت نهضت او در نطفه خفه می‌شد یا بی‌نتیجه می ماند.

⛔️ سوال: چرا امام حسین (ع) با این که می دانست شهید می شود، در کربلا جنگید؟ آیا این کار خودکشی نبود؟
✅ #پاسخ: قیام امام حسین(ع) #شهادت_طلبی برای احیای دین بود، نه خودکشی بی هدف و غیرعقلایی. او هیچ راهی جز #بیعت با یزید فاسق و جائر و یا #جنگیدن با او نداشت و شرافتمندانه راه دوم را برگزید. اگر نبود فداکاری حسین(ع) در روز عاشورا، اسلام، قرآن و هر آن چه پیامبران در طول تاریخ آورده بودند، در زیر آوار بدعت ها و انحرافات دفن می شد و مهر تائیدی بر سکوت و سازش با هر ظالم و فاسقی به اسم “خلیفه مسلمانان” میشد. قیام امام حسین(ع) هم #عقلائی است و هم هدفی که آن حضرت دارد، از دادن جان و مال و فرزند و در یک کلمه تمام هستی، باارزش تر است.

⛔️سوال: آیا امام سجاد(ع) پس از واقعه عاشورا با یزید بیعت کرد؟
✅ #پاسخ: برخلاف برخی روایت های مشکوک تاریخی، امام سجاد هرگز پس از واقعه عاشورا با یزید بیعت نکرده اند. خصوصا آنکه، پس از کشته شدن امام حسین (ع ) و اعتراض ها و رسوایى که به دنبال آن پیش آمد , یزید مایل نبود دستش دوباره به خون فرزند رسول خدا(ص) آغشته شود. (مسعودى، مروج الذهب،ج 3، ص 80)

⛔️ سوال: امام حسین(ع) چند #همسر و #فرزند داشتند؟
✅ پاسخ: منابع تاریخی مختلف است و مجموعا، 4 یا 5 همسر و 8 فرزند (4 پسر و 4 دختر) برای امام حسین(ع) ذکر کرده اند. همسران:
1⃣ #لیلی دختر ابی مره، مادر علی اکبر(ع)
2⃣ #شهر‌بانو دختر یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی؛ مادر امام سجاد(ع) که پس از تولد حضرت، وفات یافتند.
3⃣ #رباب ؛ مادر سکینه و علی اصغر(ع) که یکسال پس از عاشورا، وفات کردند.
4⃣ و #ام_اسحاق ؛ مادر حضرت رقیه(س) و فاطمه(س)
5⃣ یکی دیگر از همسران امام حسین(ع)، (ظاهرا #عاتکه) در واقعه کربلا، حامله بوده و بعد از اسارت، در راه کوفه به شام، در نزدیکی حلب، طفل خود را سقط کرده است. (این محل اکنون زیارتگاه است)
پسران امام حسین(ع): علی اکبر(ع)، امام سجاد(ع)، علی اصغر(ع)، جعفر بن حسین(ع) (در زمان امام حسین وفات کرد)
دختران امام حسین(ع) عبارت بودند از زینب، سکینه، فاطمه و رقیه.

⛔️ سوال: آیا حضرت سکینه(س) با مصعب بن زبیر، قاتل مختار ازدواج کرده است؟
✅ پاسخ: حضرت سکینه(س) از زنان خردمند و داناى عصر خویش و از سخنوران بنام بود. در کتب تاریخ نویسان شیعه نام هیچ همسر یا فرزندی برای این بانو به ثبت نرسیده است، و شایعه ازدواج او با مصعب، تنها در کتب اهل سنت و نیز از طریق ابوالفرج اصفهانی و امثال او که از نزدیکان #بنی_امیه بوده‌اند منتشر شده است. ازدواج سکینه با مصعب بن زبیر به جهت دشمنی شدید آل زبیر با اهل بیت(ع) و عدم توافق آنان با هم، امری محال است. اهل بیت تا 6 سال بعد از واقعه کربلا یعنی تا زمانی که مختار سر عبیدالله زیاد و عمر سعد را برای امام سجاد نفرستاده بود، از سیاه بیرون نیامده بودند، زنان اهل بیت، شانه به سر نمی‌زدند و غذای گرمی نمی‌خوردند. چه رسد به ازدواج

شاخصهاى موفقیت سخنرانى‏

شاخصهاى موفقیت سخنرانى‏ #تبلیغ سخنران موفق، کسى است که بتواند از ابتدا در مخاطبان خود انگیزه پى گیرى مطالب را ایجاد کند تا آنان با انگیزه و علاقه به دنبال شنیدن مطالب بعدى او باشند. همچنین این انگیزه، آنان را به شنیدن سخنرانیهای دیگر نیز ترغیب کند. انگیزه پی گیری مطلب باعث توجه شنوندگان به مباحث، و در نتیجه فهم و درک بیشتر آنان می شود. ..شاخصهاى موفقیت سخنرانى‏ تبلیغ سخنران موفق، کسى است که بتواند از ابتدا در مخاطبان خود انگیزه پى گیرى مطالب را ایجاد کند تا آنان با انگیزه و علاقه به دنبال شنیدن مطالب بعدى او باشند. همچنین این انگیزه، آنان را به شنیدن سخنرانیهای دیگر نیز ترغیب کند. انگیزه پی گیری مطلب باعث توجه شنوندگان به مباحث، و در نتیجه فهم و درک بیشتر آنان می شود. ..

کارگاه اهمیت و روش های پاسخگویی به سوالات دینی

چرا امام حسین(ع)، اهل بیت و خانواده خود را هم به کربلا آوردند؟

پاسخ به چند شبهه و سوال رایج درباره قیام عاشورا

⛔️ سوال: چرا امام حسین(ع)، اهل بیت و خانواده خود را هم به کربلا آوردند؟
✅ #پاسخ: اولا تا راوی، شاهد و پیام آور قیامش باشند. ثانیا ماندن آنها در مدینه و جای دیگری خطرناک و #ناامن بود و اگر می ماندند، یزیدیان برای بیعت گرفتن و تحت فشار گذاشتن امام آنها را دستگیر و اذیت می کردند و در این صورت امام یا به خاطر آزادی اهل‌بیت تسلیم دشمن می‌شد, یا بدون اعتنا به اهل بیت, قیام خود را به انجام میرساند که در هردو صورت نهضت او در نطفه خفه می‌شد یا بی‌نتیجه می ماند.

⛔️ سوال: چرا امام حسین (ع) با این که می دانست شهید می شود، در کربلا جنگید؟ آیا این کار خودکشی نبود؟
✅ #پاسخ: قیام امام حسین(ع) #شهادت_طلبی برای احیای دین بود، نه خودکشی بی هدف و غیرعقلایی. او هیچ راهی جز #بیعت با یزید فاسق و جائر و یا #جنگیدن با او نداشت و شرافتمندانه راه دوم را برگزید. اگر نبود فداکاری حسین(ع) در روز عاشورا، اسلام، قرآن و هر آن چه پیامبران در طول تاریخ آورده بودند، در زیر آوار بدعت ها و انحرافات دفن می شد و مهر تائیدی بر سکوت و سازش با هر ظالم و فاسقی به اسم “خلیفه مسلمانان” میشد. قیام امام حسین(ع) هم #عقلائی است و هم هدفی که آن حضرت دارد، از دادن جان و مال و فرزند و در یک کلمه تمام هستی، باارزش تر است.

⛔️سوال: آیا امام سجاد(ع) پس از واقعه عاشورا با یزید بیعت کرد؟
✅ #پاسخ: برخلاف برخی روایت های مشکوک تاریخی، امام سجاد هرگز پس از واقعه عاشورا با یزید بیعت نکرده اند. خصوصا آنکه، پس از کشته شدن امام حسین (ع ) و اعتراض ها و رسوایى که به دنبال آن پیش آمد , یزید مایل نبود دستش دوباره به خون فرزند رسول خدا(ص) آغشته شود. (مسعودى، مروج الذهب،ج 3، ص 80)

⛔️ سوال: امام حسین(ع) چند #همسر و #فرزند داشتند؟
✅ پاسخ: منابع تاریخی مختلف است و مجموعا، 4 یا 5 همسر و 8 فرزند (4 پسر و 4 دختر) برای امام حسین(ع) ذکر کرده اند. همسران:
1⃣ #لیلی دختر ابی مره، مادر علی اکبر(ع)
2⃣ #شهر‌بانو دختر یزدگرد سوم آخرین شاه ساسانی؛ مادر امام سجاد(ع) که پس از تولد حضرت، وفات یافتند.
3⃣ #رباب ؛ مادر سکینه و علی اصغر(ع) که یکسال پس از عاشورا، وفات کردند.
4⃣ و #ام_اسحاق ؛ مادر حضرت رقیه(س) و فاطمه(س)
5⃣ یکی دیگر از همسران امام حسین(ع)، (ظاهرا #عاتکه) در واقعه کربلا، حامله بوده و بعد از اسارت، در راه کوفه به شام، در نزدیکی حلب، طفل خود را سقط کرده است. (این محل اکنون زیارتگاه است)
پسران امام حسین(ع): علی اکبر(ع)، امام سجاد(ع)، علی اصغر(ع)، جعفر بن حسین(ع) (در زمان امام حسین وفات کرد)
دختران امام حسین(ع) عبارت بودند از زینب، سکینه، فاطمه و رقیه.

⛔️ سوال: آیا حضرت سکینه(س) با مصعب بن زبیر، قاتل مختار ازدواج کرده است؟
✅ پاسخ: حضرت سکینه(س) از زنان خردمند و داناى عصر خویش و از سخنوران بنام بود. در کتب تاریخ نویسان شیعه نام هیچ همسر یا فرزندی برای این بانو به ثبت نرسیده است، و شایعه ازدواج او با مصعب، تنها در کتب اهل سنت و نیز از طریق ابوالفرج اصفهانی و امثال او که از نزدیکان #بنی_امیه بوده‌اند منتشر شده است. ازدواج سکینه با مصعب بن زبیر به جهت دشمنی شدید آل زبیر با اهل بیت(ع) و عدم توافق آنان با هم، امری محال است. اهل بیت تا 6 سال بعد از واقعه کربلا یعنی تا زمانی که مختار سر عبیدالله زیاد و عمر سعد را برای امام سجاد نفرستاده بود، از سیاه بیرون نیامده بودند، زنان اهل بیت، شانه به سر نمی‌زدند و غذای گرمی نمی‌خوردند. چه رسد به ازدواج

گفت و گوی امام سجاد علیه السلام با پیرمرد شامی

گفت و گوی امام سجاد علیه السلام با پیرمرد شامی
در شام پیرمردی به زنان و خانواده حسین علیه السلام نزدیک شد و گفت: الحمد لله که خدایتان کشت و هلاک ساخت و شهرها را از دست مردانتان ایمن گردانید و امیر مومنان را بر شما چیره کرد.
علی بن الحسین علیه السلام از مرد پرسید: ” یا شیخ هل قرأتَ القرآن؟ ” ای مرد آیا قرآن خوانده ای؟
مرد گفت: آری
فرمود: ” آیا این آیه را خوانده ای « قل لا أسئلکم علیه أجرا إلا المودّة فی القربی »؟ “
پیرمرد گفت: خوانده ام.
امام فرمود: ” آن قربی ما هستیم . و آیا آیه « وآتِ ذاالقربی حقه » را خوانده ای؟”
گفت: خواندم.
امام فرمود: ” مقصود از این قربی نیز ما هستیم . و آیا این آیه را خوانده ای « واعلموا أنما غنمتم مِن شیءٍ فإنّ لله خمُسَه و للرسول و لذی القربی ؟ “
گفت: آری.
فرمود: “این قربی هم ما میباشیم. آیا این آیه را خوانده ای « إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا » ؟ “
گفت: خوانده ام.
علی بن الحسین علیه السلام فرمود: ” نحن أهل البیت الذی خصَّنا الله بآیة الطهارة یا شیخ ! ” ای مرد! آن اهل بیتی که خداوند آنان را مشمول آیه طهارت قرار داده است کسی جز ما نیست.
پیرمرد پشیمان از سخنی که گفته بود لب فرو بست و ساکت شد. اندکی بعد ناباورانه سؤال کرد: شما را به خدا سوگند راست میگویید و مواقعا مصداق این آیات شما هستید؟
علی بن الحسین علیه السلام فرمود: ” تاللهِ إنا لنحن هم مِن غیر شکٍّ . وحقِّ جدِّنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم إنّا لَنحن هم .” به خدا سوگند بدون تردید آنان ماییم. به حقیقت جدمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوگند آنان ما هستیم.
پیرمرد گریه را سر داد و دستارش را به کنجی پرتاب کرد و آنگاه سر بر آسمان برداشت و گفت: خدایا من از دشمنان آل محمد بیزارم چه جن باشد و چه انس. آنگاه پرسید: راه توبه برایم باز است؟
علی بن الحسین علیه السلام فرمود: ” نعم إن تُبتَ تاب الله علیک و أنت معنا “. آری اگر توبه کنی خدا میپذیرد و تو در آن هنگام از همراهان ما خواهی بود.
مرد گفت: توبه کردم.
لهوف سیدبن طاووس، ص220

چقدرخدا پیش تو اعتبار داره؟

غروب
#داسـتان_کوتاه
چقدرخدا پیش تو اعتبار داره؟
گفت: عباس آقا با این درآمدت زندگیت می چرخه؟
گفتم: خدا رو شکر ،کم وبیش می سازیم.خدا خودش می رسونه .
گفت : حالا ما دیگه غریبه شدیم؟! لو نمیدی ؟
گفتم: نه یه خورده قناعت می کنم. گاهی اوقات هم کار دیگه ای جور بشه،
انجام میدم ،خدا بزرگه .نمی ذاره دست خالی بمونم.
گفت: نه. راستشو بگو.
گفتم: هر وقت کم آوردم ،یه جوری حل شده.خدا رزاقه، می رسونه .
گفت: ای بابا ، ما نامحرم نیستیم. راستشو بگو دیگه .
گفتم: حقیقتش یه یهودی توی بازار هست. هر ماه یه مقدار پول برام میاره ،
کمک خرجم باشه .
گفت: آهان. ناقلا ،دیدی گفتم. حالا شد یه چیزی.حالا فهمیدم چطور سر می کنی .
گفتم: مرد حسابی، سه بار گفتم خدا می رسونه باور نکردی
. یک بار گفتم یه یهودی می رسونه ،باور کردی ؟!
!!یعنی خدا به اندازه یه یهودی پیش تو اعتبار نداره؟

توصیه ای برای همه معتادین فضای مجازی

توصیه ای برای همه معتادین فضای مجازی

توصیه ای برای همه معتادین فضای مجازی مثل خودم و عزیزانی که تبلیغشون منحصر کردن به فضای
#تخاطب_واقعی
اهتمام به تخاطب واقعی. #فضای_مجازی چیز خوبی است، فرصتی است امّا کافی نیست. بعضی‌ها چسبیده‌اند به فضای مجازی -توئیتر و مانند اینها- برای اینکه پیامهایشان را برسانند، این فایده ندارد؛ تخاطب واقعی لازم است، #میزگرد لازم است، #سخنرانی لازم است، #نشریّه لازم است، #بحث های دونفره و سه‌نفره لازم است، #جلسات_تحلیل لازم است؛ این‌جور با مخاطبینتان بنشینید؛ و مانند این کارها.
#بیانات_مقام_معظم_رهبری
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36775

توصیه های تبلیغی رهبر معظم انقلاب:

🔸توصیه های تبلیغی رهبر معظم انقلاب:

🔹عزیزان من! از جمله چیزهایى که در تبلیغ بسیار مهمّ است، این است که شما پاسخ استفهام هاى مخاطبان خود را بدهید.

🔹 اگر جوانى جلوِ ما نشسته است و ده، بیست سؤال در ذهن اوست، ما هم یک سخنرانى یک ساعته براى او مى کنیم، در حالى که هیچ یک از سؤالات او جواب داده نشده است، آیا به نظر شما این سخنرانى موفّق است؟! البته که نه.

🔹 ما باید سؤالهاى ذهن او را که احیاناً بر زبان نمى آورد، یا نمى تواند به زبان بیاورد، یا خودش متوجّه نیست که این سؤالها را باید به زبان آورد، یا موقعیت مقتضى نیست، پاسخ دهیم. چطور مى شود پاسخ داد؟ وقتى که استفهامهاى او کشف شود و ما بدانیم در ذهن او چیست.
📆 1376/03/10

#تبلیغ_موثر

1 2

 • سخنان بزرگان

 • سايبري

 • کاربران آنلاین

  • متین
  • رحیمی
  • پریساعسکری
  • وجیهه السادات بدری
  • مفرد مونث غایب
  • پشتیبانی کوثر بلاگ
  • نیلوفر
  • پریساعسکری
  • somayye java
  • سراج
  • moshaver payannameh
 • حباب

  کد حباب و قلب
  کد حباب و قلب
 • ك

 • گ

 • پ

 • http://blog69.kowsarblog.ir/

 • ف

 •  
  مداحی های محرم