موضوع: "آهنگ و موسيقي"

برقراری ارتباط با سالمندان :

رفتار با سالمندان: برقراری ارتباط با سالمندان :

در هنگام صحبت كردن با آنها ،كمتر صحبت كنیم وبیشتر گوش كرده و اجازه دهیم او صحبت كند .در ارتباط با آنها احساس همدلی وهمدردی كنیم

کتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن

کتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن

کتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی است
که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می‌کند؛
رنج و غم را از آینه‌ی خاطر زدوده
و گنجینه‌ی ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می‌کند.

“ساموئل اسمایلز”

ستون تمدن

ستون تمدن

ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است. پلو تارک

همیشگی‌ترین رفیق برای هر کسی کتاب

همیشگی‌ترین رفیق برای هر کسی کتاب

راستگوترین، بی‌توقع‌ترین،
مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق
برای هر کسی کتاب است. مارک تواین

هرچه بیشتر کتاب بخوانید

هرچه بیشتر کتاب بخوانید

هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.

“فرانسوا ولتر”

لذت كتاب

لذت كتاب

در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد. تولستوی

کتاب، بزرگ‌ترین اختراع بشر

کتاب، بزرگ‌ترین اختراع بشر

کتاب، بزرگ‌ترین اختراع بشر است. ویلیام شکسپیر

آمار كتاب خواني

آمار كتاب خواني

ایرانی ها در روز فقط

۱۸ دقیقه و۴۷ ثانیه

کتاب میخوانند

*

کتاب برای جوانان راهنمایی است

کتاب برای جوانان راهنمایی است

کتاب برای جوانان راهنمایی است که آنها را به سوی شرافت و فضیلت می کشاند.

با کتاب، خستگی خود را رفع کردن

با کتاب، خستگی خود را رفع کردن

تفاوت بسیاراست بین کسی که با شوق وحرارت کتابی را مطالعه میکند،
باآدم خسته ای که میخواهد با کتاب، خستگی خود را رفع کند

برگهای سفید کتاب

برگهای سفید کتاب

برگهای سبز با رگبرگهای سفید، باعث میوه دادن درخت می شوند ؛

و برگهای سفید کتاب با رگبرگهای سیاه قلم ، باعث ثمر دادن مغزها …

به کتابهایی که نخوانده اید ،فکر کنید

به کتابهایی که نخوانده اید ،فکر کنید

هیچ وقت پز کتابهایی را که خوانده اید ندهید. به کتابهایی که نخوانده اید ،فکر کنید.


 • سخنان بزرگان

 • سايبري

 • کاربران آنلاین

  • حُسنِ حَسَن
  • حيدري
  • وجیهه السادات بدری
  • انــــتـــــــظاری
  • صهباء
  • تســـنیم
  • مصطفوی
  • زهرا یوسفوند مفرد
  • یار مهـــدی
  • اسحاق طلبه
 • حباب

  کد حباب و قلب
  کد حباب و قلب
 • ك

 • گ

 • پ

 • http://blog69.kowsarblog.ir/

 • ف

 •  
  مداحی های محرم